Inkomsten en veranderingen doorgeven

Krijgt u een uitkering? En heeft u inkomsten gehad? Of zijn er veranderingen in uw situatie? Geef die dan aan de gemeente door via het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Doet u dat niet, dan loopt u kans op een boete of een andere maatregel.

Wat u moet weten

Voorbeelden van veranderingen die u altijd moet doorgeven

Uw gezinssituatie of woonsituatie is veranderd

 • U gaat samenwonen, of alleen wonen
 • Kinderen verlaten het huis of komen bij u wonen
 • U krijgt meer of minder huisgenoten en/of kostendelers bij u in huis
 • Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren
 • Iemand bij u in huis wordt 21 jaar
 • Geboorte/langdurig ziekenhuisopname en of zorginstelling/detentie

De inkomsten van u of uw partner zijn veranderd

 • U of uw partner hebben nieuwe inkomsten
 • De hoogte van de inkomsten verandert
 • De inkomsten stoppen
 • U wilt uw uitkering laten stoppen (door werk of vertrek uit de gemeente bijvoorbeeld)

Let op: uw inkomsten uit arbeid en/of uitkering moet u altijd doorgeven.

Het vermogen van u of uw partner en/of uw inwonende minderjarige kinderen is toegenomen

 • U of leden van uw gezin hebben vermogen ontvangen (bijvoorbeeld uit een erfenis, gift en geldprijzen)

Let op: geef een erfenis ook door als u er pas later recht op heeft. Bijvoorbeeld bij het erven van een deel van een woning.

U gaat met vakantie of tijdelijk naar het buitenland

U gaat verhuizen

 • Verhuist u binnen de gemeente Nunspeet, geef dan uw nieuwe adres aan ons door
 • Vertrekt u uit de gemeente Nunspeet? Dan geeft u door dat u de uitkering wilt stoppen

Inleverdatum

De inleverdatum van het rechtmatigheidsonderzoeksformulier vindt u vetgedrukt op het formulier van de betreffende maand. U kunt deze aan de voorzijde van het gemeentehuis in de groene brievenbus inleveren, of via de toegestuurde retourenvelop terugsturen naar de gemeente.

Als u twijfelt

Twijfelt u over het doorgeven van een verandering? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact