Dienstverlening gemeente

Bezoek gemeentehuis

De publieksbalie is open op maandag-, dinsdag- en woensdag- en vrijdag middag tussen 08.30 en 12.30 uur geopend. Op woensdagmiddag is de publieksbalie open van 12:30 tot 16:30 uur en op donderdag is de publieksbalie van 08.30 tot 20.00 uur open. De infobalie is alle middagen geopend. U moet een afspraak maken voor bezoek aan het gemeentehuis. Dat geldt ook voor het afhalen van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.

Voor iedereen blijft gelden:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en wanneer u ziek bent

Regel het digitaal

We vragen u om als het mogelijk is uw zaken zoveel mogelijk digitaal te regelen.
Het doorgeven van een verhuizing, een melding over de openbare ruimte of het aanvragen van een vergunning kan bij ons bijvoorbeeld allemaal gemakkelijk digitaal.

En vragen over werk en inkomen of de Wmo stelt u eenvoudig via e-mail.

Inzien van stukken

Wilt u stukken inzien die horen bij bekendmakingen? Dat kan digitaal.

Het gaat dan om bekendmakingen van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en –vergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen en dergelijke.

Op het gemeentehuis kunt u de stukken alleen in de ochtend bekijken. Omdat de ambtenaren die deze plannen en vergunningen hebben opgesteld veelal thuiswerken, is het de aanbeveling om eerst met de gemeente te bellen via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Gemeentewerf

De gemeentewerf is open voor het inleveren van klein chemisch afval en elektrische apparaten. De werf is te bereiken via de toegangspoort aan de Galvaniweg. De normale toegangspoort aan de Hullerweg blijft gesloten. U kunt deze afvalstromen inleveren in de daarvoor bestemde boxen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.

Raads- en commissievergaderingen

Vanwege de situatie rond het coronavirus vinden de vergaderingen plaats via een videoconference. De vergadering is een dag later terug te luisteren via nunspeet.raadsinformatie.nl.

Kijk voor de actuele agenda's en het terugluisteren van de vergaderingen op nunspeet.raadsinformatie.nl.

Contact