Informatie voor ondernemers

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Nunspeet wil, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd. Daarom vindt u hier informatie voor de ondernemers.

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown

Het kabinet heeft het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021 verruimt om werkenden en ondernemers extra ondersteuning te bieden.

Zo is het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven verhoogd van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit.

Meer informatie over de regelingen op Rijksoverheid.nl.

Subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet

Als u – als organisatie - coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 2021 om u financieel te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor ondernemingen en vrijwilligersorganisaties.

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

RegelingVoor wie?Waar aanvragen
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)Ondernemers die in het 4e kwartaal 2021 20% of meer omzetverlies hebbenRVO.nl Aanvragen kan tot en met 28 januari 2022
Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)Ondernemers die door de coronamaatregelen de vaste kosten van het land- en tuinbouwbedrijf niet kunnen betalen en de maximale TVL hebben aangevraagdRVO.nl
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), 8e aanvraagperiode januari-maart 2022Werkgevers met ten minste 20% omzetverliesUWV.nl Aanvragen 7e periode kan t/m 31 januari 2022 Aanvragen 8e periode medio februari 2022

Er is daarnaast (extra) ondersteuning toegezegd voor een aantal sectoren: evenementen, cultuur en sport. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.


Bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)

Niet elke ondernemer kan per 1 oktober 2021 weer voldoende inkomen genereren. Daarom is het Bbz (bijstandsregeling voor zelfstandigen) tijdelijk versoepeld van 1 oktober tot en met 31 maart 2022.
Ga voor meer informatie naar de pagina bijstand voor zelfstandigen (bbz).


Hulp bij schulden/financiën voor ondernemers

De gemeente Nunspeet biedt daarnaast schuldhulpverlening aan Nunspeetse ondernemers, zoals een schuldhulpverleningstraject of schuldsanering. Bij vragen rondom schulden of financiën van ondernemers kan er contact worden opgenomen met de gemeente Nunspeet via bbz@nunspeet.nl of via het telefoonnummer (0341) 25 99 11.


(Versoepeling) kredieten

RegelingVoor wie?Waar aanvragen?
Verruiming Borgstelling MKB Zzp en MKBTijdelijk gesloten
Corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven (TOA krediet)
Voor bedrijven die gebruik maken van de Wet (WHOA)
qredits.nl

Uitstel belastingen

RegelingVoor wie?Waar aanvragen?
Gemeentelijke belastingenOndernemers en zzp’ers*

* Uitstel betaling gemeentelijk belastingen
Ondernemers en zzp’ers die problemen voorzien met hun betalingsverplichtingen van gemeentelijke belastingen worden opgeroepen zich te melden via e-mail: invordering@nunspeet.nl.
In het bericht kan men om uitstel van betaling vragen en uitleggen hoe men door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting kan voldoen. De gemeente
Nunspeet gaat coulant om met uitstel van betaling en betalingsregelingen voor deze groepen.


Ondersteuning/subsidies op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken en ontwikkeling

Wat?Voor wie?Waar aanvragen?
Ontwikkelingsfonds Regio Zwolle (co-financiering voor om-, op- en bijscholing van (toekomstige) werknemers)Werkgevers en samenwerkingsverbandenUpgradejezelf.nl (Regio Zwolle)
MoveDigi voor ondernemers gratis aanbod voor hulp bij digitaliseringMKBMoveDigi.nl
Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniekMKB  en samenwerkingsverbanden van MKB met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisatiesRVO.nl - De regeling is gesloten. In 2022 wordt de regeling weer opgesteld

Faciliteren en stimuleren

Wat?Voor wie?Meer informatie
Collectieve ideeën financieel en met kennis stimuleren zoals lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging. Ook het inzetten van een ondernemersfonds of lokale en provinciale subsidiesOndernemersNunspeetuitdekunst.nl
Bieden van advies aan individuele ondernemersOndernemers met vragen, wensen en klachten over ondernemen in Nunspeet.Mevrouw Bep Franken
e: l.franken@nunspeet.nl
t: (0341) 25 99 11
Bieden van advies aan individuele ondernemersOndernemers met vragen over bedrijfsvoering, steunmaatregelen, bedrijfsbeëindiging en schuldsaneringe: bbz@nunspeet.nl
t: (0341) 25 99 11
 
Bieden van advies aan individuele ondernemersOndernemers en organisaties bij vragen rondom de 1,5-meterafstandregele: anderhalvemeter@nunspeet.nl
t: (0341) 25 99 11
Praktische ondersteuning via het Corona AdviespuntVeluwse recreatieondernemerse: janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl
Onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies over het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processenOndernemersKennispoort.nl
De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperkenOndernemersWebsite Regio Zwolle Brigade

Contact