Informatie voor ondernemers

Het coronavirus COVID-19 houdt Nederland en de rest van de wereld behoorlijk in zijn greep. Er zijn veel vragen over het virus, ook van werknemers, werkgevers en ondernemers. Daarom vindt u hier informatie voor de ondernemers.

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over fnanciële ondersteuning.  Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.

Een overzicht (pdf, 67.49 KB)

Meer informatie op Rijksoverheid.nl


Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Provincie Gelderland heeft een aantal subsidies ontwikkeld ter ondersteuning van bedrijven en organisaties in de gevolgen van de coronacrisis. Voor de toerisme en recreatiebranche is de subsidie 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties' van toepassing. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die na 15 maart 2020 hebben plaats gevonden. Lees meer hierover op de pagina ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties.Maatregelen voor banen en economie

Het Rijk heeft verschillende regelingen aangekondigd voor ondernemers, waaronder een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers (Tozo). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels de inhoud van de regeling bekend gemaakt. Voor meer informatie:

Het aanvraagformulier is beschikbaar via bovenstaande pagina.

Via een digitale beslisboom krijgiktozo.nl kunt u toetsen of u voor Tozo in aanmerking komt. Met de beslisboom die bestaat uit een aantal te doorlopen vragen, willen we ervoor zorgen dat aanvragen alleen worden ingediend door ondernemers die daarvoor ook in aanmerking komen. Deze beslisboom geeft alleen een indicatie.

De financiële ondersteuning is sowieso beschikbaar met terugwerkende kracht tot 1 maart, als er sprake is van recht op ondersteuning.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Noodloket

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen. Deze maatregel, eerder bekend gemaakt als het Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. De regeling kan worden aangevraagd van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Meer informatie op RVO.nl.

Lees hier meer over de extra maatregelen van het Rijk.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 6 april om 9.00 uur een aanvraag indienen bij UWV. Om werkgevers te helpen met de aanvraag is er op de website van een UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens.

Meer informatie over deze regeling vindt u op Uwv.nl.


1,5-metercoach

De gemeente Nunspeet heeft een 1,5-metercoach aangesteld die ondernemers en organisaties binnen de gemeente Nunspeet kan ondersteunen bij vragen rondom de 1,5-meterafstandregel.


Corona adviespunt

Het programma Vitale Vakantieparken biedt Veluwse recreatieondernemer praktische ondersteuning via het Corona Adviespunt. Meer informatie hierover op de pagina Corona Adviespunt.


Uitstel belasting ondernemers en ZZP’ers en toeristenbelasting

In verband met de huidige omstandigheden heeft de gemeente Nunspeet het opleggen van aanslagen toeristenbelasting en betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers en ZZP’ers uitgesteld.

Aanslagen toeristenbelasting

De aanslagen toeristenbelasting 2019 worden voorlopig niet opgelegd (deze zouden eind maart worden opgelegd). Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt dit later in het jaar opgelegd.
De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden later opgelegd (zou normaal juni zijn) en de hoogte (normaal 90%) wordt nader bekeken.

Uitstel betaling gemeentelijk belastingen voor ondernemers en ZZP-ers

Ondernemers en ZZP-ers die problemen voorzien met het voldoen aan hun betalingsverplichtingen aan gemeentelijke belastingen, veelal voor eind maart, worden opgeroepen zich te melden via invordering@nunspeet.nl. In het bericht kan de ondernemer/zzp-er om uitstel van betaling vragen en uitleggen hoe men door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting kan voldoen. De gemeente Nunspeet zal coulant omgaan met uitstel van betaling en betalingsregelingen voor deze groepen.


Overzicht landelijke en lokale maatregelen

Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om de banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Er zijn diverse financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Bekijk in deze flyer (pdf, 202.00 KB) voor welke landelijke en lokale financiële regeling u in aanmerking komt en waar u dit aan kunt vragen.


Coronaloket voor ondernemers

Heeft u vragen die niet worden beantwoord op een van de bovenstaande websites?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers. Bij dit loket vind u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: telefoonnummer 0800 13 51. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031 202 05 13 51.


Verdere informatie

U kunt op onderstaande websites terecht als u vragen heeft over een van de volgende onderwerpen:

Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over het coronavirus. Ondernemers kunnen ook op de onderstaande websites terecht voor informatie die voor ondernemers relevant kan zijn.


Information in English

Contact