Informatie voor ondernemers

De impact van het coronavirus op de samenleving is groot. Naast onze gezondheid, is het ook belangrijk dat we onze banen en inkomens beschermen. De gemeente Nunspeet wil, daar waar het kan, ondernemers ondersteunen in deze moeilijke tijd. Daarom vindt u hier informatie voor de ondernemers.

Financiële steun voor bedrijven als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Meer informatie over de regelingen op Rijksoverheid.nl 

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

RegelingVoor wie?Waar aanvragen
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)Ondernemers die in het 4e kwartaal 2021 30% of meer omzetverlies hebben.RVO.nl, TVL Q4 opent zodra de Europese Commissie heeft gewijzigd en goedgekeurd.
Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)Ondernemers die door de coronamaatregelen de vaste kosten van het land- en tuinbouwbedrijf niet kunnen betalen en de maximale TVL hebben aangevraagd.RVO.nl

Er is daarnaast (extra) ondersteuning toegezegd voor een aantal sectoren: evenementen, cultuur en sport. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.


Bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)

Niet elke ondernemer kan per 1 oktober 2021 weer voldoende inkomen genereren. Daarom is het Bbz (bijstandsregeling voor zelfstandigen) tijdelijk versoepeld van 1 oktober t/m 31 december 2021.
Ga voor meer informatie naar de pagina bijstand voor zelfstandigen (bbz).


(Versoepeling) kredieten

RegelingVoor wie?Waar aanvragen?
Verruiming Borgstelling MKB Zzp en MKBUw kredietverstrekker, de openstelling loopt tot eind 2021
Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C)Agrarische ondernemersUw kredietverstrekker, tot en met 31 december 2021
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)MKB en grootbedrijfUw kredietverstrekker, tot en met 15 december 2021
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten en uitstel van aflossing voor de duur van 6 maandenZelfstandigen en MKBqredits.nl
Overbruggingskrediet kleine ondernemingen (KKC)MKBUw kredietverstrekker, tot en met 31 december 2021
Corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven (TOA krediet) 
Voor bedrijven die gebruik maken van de Wet (WHOA)
 
qredits.nl

Uitstel belastingen

RegelingVoor wie?Waar aanvragen?
Gemeentelijke belastingenOndernemers en zzp’ers*

* Uitstel betaling gemeentelijk belastingen
Ondernemers en zzp’ers die problemen voorzien met hun betalingsverplichtingen van gemeentelijke belastingen worden opgeroepen zich te melden via e-mail: invordering@nunspeet.nl.
In het bericht kan men om uitstel van betaling vragen en uitleggen hoe men door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting kan voldoen. De gemeente
Nunspeet gaat coulant om met uitstel van betaling en betalingsregelingen voor deze groepen.


Ondersteuning/subsidies op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken en ontwikkeling

Wat?Voor wie?Waar aanvragen?
Ontwikkelingsfonds Regio Zwolle (co-financiering voor om-, op- en bijscholing van (toekomstige) werknemers)Werkgevers en samenwerkingsverbandenUpgradejezelf.nl (Regio Zwolle)
MoveDigi voor ondernemers gratis aanbod voor hulp bij digitaliseringMKBMoveDigi.nl
Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniekMKB  en samenwerkingsverbanden van MKB met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisatiesRVO.nl - Aanvragen kan van 1 september tot en met 1 december

Faciliteren en stimuleren

Wat?Voor wie?Meer informatie
Collectieve ideeën financieel en met kennis stimuleren zoals lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging. Ook het inzetten van een ondernemersfonds of lokale en provinciale subsidiesOndernemersNunspeetuitdekunst.nl
Bieden van advies aan individuele ondernemersOndernemers met vragen, wensen en klachten over ondernemen in Nunspeet.Mevrouw Bep Franken
e: l.franken@nunspeet.nl
t: (0341) 25 99 11
Bieden van advies aan individuele ondernemersOndernemers met vragen over bedrijfsvoering, steunmaatregelen, bedrijfsbeëindiging en schuldsaneringe: bbz@nunspeet.nl
t: (0341) 25 99 11
 
Bieden van advies aan individuele ondernemersOndernemers en organisaties bij vragen rondom de 1,5-meterafstandregele: anderhalvemeter@nunspeet.nl
t: (0341) 25 99 11
Praktische ondersteuning via het Corona AdviespuntVeluwse recreatieondernemerse: janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl
Onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies over het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processenOndernemersKennispoort.nl
De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes, UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk op te vangen en te beperkenOndernemersWebsite Regio Zwolle Brigade

Contact