Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Provincie Gelderland heeft een aantal subsidies ontwikkeld ter ondersteuning van bedrijven en organisaties in de gevolgen van de coronacrisis. Voor de toerisme en recreatiebranche is de subsidie 'Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties' van toepassing. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die na 15 maart 2020 hebben plaats gevonden.

Veelgestelde vragen

1. Wie kan deze regeling aanvragen?

Deze subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Hieronder vallen ondernemingen en organisaties in de volgende sectoren:
a. horeca;
b. dagrecreatie;
c. evenementenbranche; of
d. verblijfsrecreatie.
Voorbeelden hiervan zijn: musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dag attracties, campings, kermissen.


2. Waarvoor en hoeveel?

Deze subsidie kan worden aangevraagd voor twee onderdelen.

 • Het eerste onderdeel is: Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen.
  Ontwikkelen gaat altijd samen met het uitvoeren van ideeën. Alleen het ontwikkelen van ideeën, zonder uitvoeren, is dus niet subsidiabel. Het uitvoeren van ideeën kan ook zonder het ontwikkelen plaatsvinden. Alleen het uitvoeren van ideeën, zonder ontwikkelen, is dus wel subsidiabel.
  Voorbeelden zijn: een kasteel dat naast de reguliere activiteiten ook andere activiteiten gaat ontplooien in de tuin bij het kasteel en een ondernemer die normaliter met frietkramen op festivals staat, die nu drive-ins heeft gerealiseerd. Of een festival dat nu via livestream is te volgen.
  Hiervoor staat een vast bedrag van 3500,- euro. Bij de aanvraag van deze subsidie dient een kort projectplan ingeleverd te worden.
   
 • Het tweede onderdeel is: Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.
  Voorbeelden van de maatregelen zijn: een toegangssysteem voor sanitaire units op een camping, een reserveringssysteem voor een museum, stickers of borden die een looproute aangeven, schotten die tussen tafels of zitplaatsen kunnen worden aangebracht en een desinfectiezuil.
  Het bedrag hiervoor bedraagt minimaal 1000,- en maximaal 5000,- euro. Bij de aanvraag dient een kostenoverzicht voor de maatregelen bijgevoegd te worden.

3. Aanvraagperiode

Deze subsidieregeling wordt 4 augustus 2020 opengesteld.
Er kan ingediend worden totdat het budget op is. Op dit moment is 1,5 miljoen voor deze regeling gereserveerd.


4. Extra informatie en tips

 • Deze subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden.
 • De aanvrager mag op zowel het eerste onderdeel als het tweede onderdeel subsidie aanvragen.
 • De subsidieregeling is niet bestemd voor aanvragers die al eerder een provinciale subsidie hebben ontvangen voor hun festival of productie (regelingen 7.11 en 7.12).
 • Let op: in de cultuur- en erfgoedsector mag u slechts van één provinciale overbruggingsmaatregel in het kader van Covid-19 gebruik maken. Er treedt in september ook nog een subsidieregeling in werking voor grotere podia (zaal met 250 zitplaatsen of meer). Kijkt u dus goed welke regeling voor u het meest geschikt is. Dit zijn de subsidieregelingen voor de culturele sector in het kader van Covid-19 waar het om gaat:
 • Regionale infrastructuur: grotere podia en maatwerk
 • Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

5. Aanvullende regelingen in de sector Recreatie en Toerisme

Naast de provinciale subsidieregelingen zijn er ook bestaande regelingen waar ondernemers in de recreatie en toerisme sector gebruik van kunnen maken. Deze regelingen worden momenteel aangepast i.v.m. de COVID-19 maatregelen. Houd daarom de websites in de gaten voor de laatste stand van zaken.


6. Uitbreiding voucherregeling via Oostnl.nl

Op dit moment is het voor toeristische en recreatieve ondernemers al mogelijk gebruik te maken van een voucherregeling. Een voucher van € 1000,- tot € 5000,- kan verkregen worden voor:

 • Productontwikkeling die aansluit bij de Gelderse thematische verhaallijnen ‘Kastelen en buitenplaatsen’, ‘Romeinen’ of ‘Hanze’;
 • Versterking van uw onderneming door het verbreden van het aanbod voor meer doelgroepen dan uw huidige;
 • Versterking van uw onderneming door het laten uitwerken van een actuele, nieuwe en kwalitatieve groeistrategie.

Het cofinancieringspercentage van deze voucherregeling wordt aangepast van 50 % naar 20 %. Bovendien wordt de voucherregeling zodanig aangepast dat het uitwerken van een strategie voor de heropbouw van een onderneming ook onder deze regeling valt. Aanpassing van de voucherregeling is voorzien voor 1 september 2020.


7. Aanpassing project Green Key Veluwe (inclusief verbreding naar andere streken van Gelderland

Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Voor bedrijven op de Veluwe loopt momenteel het project Green Key Veluwe. Dit project wordt verbreed naar de andere streken van Gelderland. Verder worden de deelnamekosten voor bedrijven om het Green Key-certificaat te halen gereduceerd ontvangen de bedrijven een substantiële bijdrage voor investeringen die nodig zijn voor het behalen van het Green Key-certificaat. Werving en aanmelding voor het aangepaste project vindt plaats vanaf 1 september 2020. Voor meer informatie kunt u mailen naar: kaspers@brederodeadvies.nl.

Contact