Veelgestelde vragen

Informatie voor ondernemers en ZZP'ers vindt u op deze pagina.

Afval

Het afval wordt gewoon opgehaald.

Belastingen

De aanslagen toeristenbelasting 2019 worden uitgesteld (deze zouden eind maart worden opgelegd). De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 worden later opgelegd en de hoogte (normaal 90%) wordt nader bekeken.

Uitstel betaling gemeentelijk belastingen voor ondernemers en ZZP-ers

Ondernemers en ZZP-ers die problemen voorzien met het voldoen aan hun betalingsverplichtingen aan gemeentelijke belastingen, veelal voor eind maart, worden opgeroepen zich te melden via invordering@nunspeet.nl. In het bericht kan de ondernemer/zzp-er om uitstel van betaling vragen en uitleggen hoe men door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting kan voldoen. De gemeente Nunspeet zal coulant omgaan met uitstel van betaling en betalingsregelingen voor deze groepen.

Bereikbaarheid

Het gemeentehuis is open. Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts en heeft u een afspraak bij de gemeente? Dan verzoeken wij u vriendelijk om de afspraak te wijzigen of te annuleren.

Bijstand

Inwoners met vragen over werk en inkomen, kunnen de vragen per mail stellen: participatie@nunspeet.nl.

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Of moet u uw bedrijf beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is? Of bent u een startende ondernemer met een uitkering en wilt u startkapitaal aanvragen? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen krijgen. Neem hiervoor contact op met j.boonstra@nunspeet.nl.

Geboorte

U kunt digitaal uw geboorteaangifte doen. Lukt dit niet, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via (0341) 25 99 11.

Evenementen/bijeenkomsten/huwelijken en uitvaarten

  • Begrafenissen en (kerkelijke) huwelijksvoltrekkingen met maximaal dertig personen kunnen  doorgaan, mits men minimaal 1,5 meter afstand houdt tot de anderen.
  • Religieuze bijeenkomsten met maximaal dertig persoon kunnen door gaan, mits men minimaal 1,5 meter afstand houdt tot de anderen.
  • Grote samenkomsten en feesten, zowel binnen als buiten zijn niet meer mogelijk.
  • Tot 1 september 2020 geen evenementen.

Horeca

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

  • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
  • bezoekers moeten reserveren;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
  • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Huwelijken/partnerschappen

In het gemeentehuis: de (kosteloze) huwelijken in het gemeentehuis gaan door. Wel zijn er aanvullende regels. Max. 25 personen in de trouw- of raadzaal.
Op externe locaties: huwelijken op externe locaties hebben veelal een horecabestemming en zijn dus grotendeels gesloten. Tijdens de huwelijksvoltrekking kan deze locatie geopend worden en kan de huwelijksvoltrekking doorgaan. Wij raden u aan het aantal genodigden te beperken en voldoende afstand te houden. 
Op eigen locaties: wij raden u aan het aantal genodigden te beperken en voldoende afstand te houden.

Ondernemers

Voor ondernemers is een aparte pagina ingericht met informatie over werktijdverkorting e.d.

Sociale contacten

Openbare speelveldjes worden massaal bezocht. Houd rekening met elkaar: beperk het contact, houd 1,5 meter afstand.

Uitkeringen

Werknemers die door de gemeente zijn geplaatst in het kader van de participatiewet zijn benaderd door de consulent. Hun uitkering wordt niet stopgezet.

Uitvaarten

Voor onze drie begraafplaatsen Nunspeet-West, Nunspeet-Oost, en Elspeet hanteren we als richtlijn dat maximaal 30 personen aanwezig zijn. Ter bescherming van onze eigen medewerkers wordt erop toegezien dat zij voldoende afstand kunnen houden tot de aanwezigen en verzoeken wij u de aanwijzingen van onze beheerder op te volgen.

Weekmarkt Nunspeet

De weekmarkt heeft een nieuwe indeling gekregen. De kramen zijn ruim opgesteld en hebben voorzieningen getroffen om voldoende ruimte te houden tussen de klanten.

Vragen en antwoorden vanuit de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (pdf, 398.09 KB)

Website RIVM
Website GGD NOG

 

Contact