4 mei 2021....

Een brief van burgemeester Breunis van de Weerd over 4 mei.

Burgemeester Breunis van de Weerd

Op de avond van de 4e mei is het even stil. Een bijzondere en betekenisvolle stilte. Dan staat Nederland letterlijk stil bij de offers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Met miljoenen mensen in heel Nederland delen we gelijktijdig het gevoelen dat stil staan bij vrijheid belangrijk is. Dat de vele offers in 1945 niet voor niets zijn gebracht. Een dag voordat wij onze vrijheid vieren, gedenken we. In stilte.

Gedenken houdt niet alleen in, dat we stil staan bij de slachtoffers van de oorlog en van het verzet, maar ook en vooral, dat we stilstaan bij de waarden van onze samenleving, die zo kostbaar zijn, dat we er altijd alert op moeten zijn dat die overeind blijven. 

Evenals vorig jaar herdenken we nu thuis. Dat is jammer, maar nodig. De plaats doet niets af aan het krachtige signaal dat wij met elkaar willen afgeven. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, democratie ook niet. En respect voor de gelijkwaardigheid van mensen allerminst. Het ‘ieder voor zich’ kan onder de druk van de omstandigheden, van economische crisis, van politieke instabiliteit, weer de kop op steken.

Daarom is het goed om het democratisch samenleven in vrijheid steeds weer opnieuw te doordenken, en respect voor andersdenkenden te verdedigen als een voorwaarde tot samenleven. Die boodschap moet door blijven klinken. Ieder jaar opnieuw. Samen blijven werken aan vrede en vrijheid. Dat is een opdracht aan ons allen.

We hebben een moeilijk jaar achter de rug waarin we te maken hebben gehad met zorgen, rouw, verdriet, onzekerheid en inperking van onze vrijheden. Afstand houden, niet op bezoek, drukte vermijden, thuiswerken en zelfs een avondklok. Maar laten we – jong en oud - vooral niet vergeten waarom en voor wie we het deden. En wat we wél konden en mochten doen ondanks de coronamaatregelen. En dat in vrede en ‘echte vrijheid!’

Op 4 mei herdenken wij in respect. Op 5 mei vieren we vol overtuiging onze vrijheid! Ik zie echt uit naar het moment dat wij volgend jaar als Nunspeetse samenleving weer met velen fysiek schouder aan schouder op 4 mei stil zijn en het belang van vrijheid onderstrepen, en op 5 mei uitbundig samen onze vrijheid vieren.

Uw burgemeester,

Breunis van de Weerd.

Contact