Het gemeentehuis is maandag 1 juni (tweede pinksterdag) gesloten.

Algemene beschouwingen raadsfracties

De raadsfracties hebben hun Algemene Beschouwingen uitgebracht. Hiermee reageren zij op de door het college van B&W gepresenteerde Programmabegroting 2020-2023.

Algemene Beschouwingen

CDA (pdf, 338.85 KB)
ChristenUnie (pdf, 170.49 KB)
Gemeentebelang (pdf, 397.83 KB)
PvdA/Groenlinks (pdf, 77.56 KB)
SGP (pdf, 842.95 KB)
VVD (pdf, 111.43 KB)

De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 31 oktober a.s., aanvang 17.00 uur.

Het college heeft antwoord gegeven op de vragen die in de algemene beschouwingen van de fracties zijn gesteld met betrekking tot de Programmabegroting. De antwoorden zijn hier (pdf, 9.95 MB) te vinden.

Contact