Algemene beschouwingen raadsfracties

De raadsfracties hebben hun Algemene Beschouwingen uitgebracht. Hiermee reageren zij op de door het college van B&W gepresenteerde Programmabegroting 2020-2023.

Algemene Beschouwingen

CDA (pdf, 338.85 KB)
ChristenUnie (pdf, 170.49 KB)
Gemeentebelang (pdf, 397.83 KB)
PvdA/Groenlinks (pdf, 77.56 KB)
SGP (pdf, 842.95 KB)
VVD (pdf, 111.43 KB)

De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 31 oktober a.s., aanvang 17.00 uur.

Contact