Algemene beschouwingen raadsfracties

Op 29 oktober a.s. zal de gemeenteraad de Programmabegroting 2021-2024 behandelen, aanvang 18.30. De fracties in de gemeenteraad hebben hun ‘algemene beschouwingen’ ingediend. Hierin reageren zij op de door het college van B&W gepresenteerde begroting.

Algemene Beschouwingen

CDA (pdf, 351.69 KB)
ChristenUnie (pdf, 493.31 KB)
Gemeentebelang (pdf, 180.02 KB)
PvdA/Groenlinks (pdf, 82.52 KB)
SGP (pdf, 932.53 KB)
VVD (pdf, 42.22 KB)

De begroting wordt behandeld in de raadsvergadering op donderdag 29 oktober aanstaande.

Het college heeft antwoord gegeven op de vragen die in de algemene beschouwingen van de fracties zijn gesteld met betrekking tot de Programmabegroting. De antwoorden zijn hier (pdf, 9.45 MB) te vinden.

Contact