Archeologisch rapport opgravingen Elspeet gereed

De resultaten van het archeologisch onderzoek bij de Hervormde Kerk in Elspeet zijn binnen.

In 2018 is er in Elspeet bij de Hervormde Kerk een infiltratieberging aangelegd. Dit was één van de maatregelen om wateroverlast in de kern Elspeet tijdens extreme buien te voorkomen. Het graafwerk voor de aanleg van de berging heeft de gemeente archeologisch laten begeleiden.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een rapport, en bevestigen het feit dat we te maken hebben met een kerkhof uit de Nieuwe tijd. Hiermee is de verwachting op het aantreffen van restanten van het oude kerkhof en bijbehorende graven uitgekomen.  Archeologische resten van voor de bouw van de kerk zijn schaars aanwezig. Aan de noordkant van de kerk is een waterput gevonden en een restant muurwerk, die mogelijk behoorden tot bebouwing in de Nieuwe tijd.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een uitgebreid rapport (pdf, 11.57 MB).

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur