College Nunspeet ontevreden over straatwerk in Oenenburgweg

De Oenenburgwerg heeft nieuw straatwerk. Na afronding van het werk is gebleken dat de 'vlakheid' van het straatwerk niet optimaal is.

Herinrichting Oenenburgweg

De Oenenburgweg is het afgelopen jaar opnieuw ingericht. Het zuidelijke deel (Oosteinderweg-Eperweg) is een 50 km/u zone voorzien van asfalt met fietsstroken. Het noordelijk deel tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg is een 30 km/u zone en is daarom voorzien van betonstraatstenen. Na afronding van het werk is gebleken dat op dit noordelijke deel de ‘vlakheid’ van het straatwerk niet optimaal is. Uit onderzoek van het SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf) is gebleken dat dit komt door de stenen. De kwaliteit van deze stenen valt net binnen de norm. Dit tot onvrede van het Nunspeetse college.

Met name over de ‘hobbeligheid’ voor de weggebruiker kwamen klachten binnen. Mede daarom heeft de gemeente nader onderzoek laten doen naar de kwaliteit van het geleverde werk. Hieruit is gebleken dat de kwaliteit van de stenen ‘past binnen de maximale marge’. Het college van B&W heeft na onderling overleg besloten dat dit niet voldoende is. Wethouder Marije Storteboom: “De stenen die zijn gebruikt voor het straatwerk vallen qua kwaliteit – net – binnen de norm, maar het noordelijke deel van de Oenenburgweg heeft niet de kwaliteit waar wij als gemeente voor staan. Daarom willen wij in gesprek met de leverancier van de stenen.”

Op korte termijn vindt er een bestuurlijk gesprek plaats met deze leverancier. Tijdens dit gesprek komen o.a. de geluidsreductie en vlakheid aan de orde. Het doel van dit gesprek is om tot een passende oplossing te komen.

Contact