• Op 13 mei (Hemelvaartsdag) en 14 mei zijn gemeentehuis en -werf gesloten 

Edzard Koningpark: in gesprek met omwonenden

Afgelopen maandag- en woensdagavond is de gemeente met een klein team de straten rondom het park langs gegaan om buurtbewoners aan te sporen mee te denken over het park. Dat er enthousiasme is dat werd wel duidelijk!

Overzicht langs de deuren

Er zijn ontzettend veel buurtgenoten met ideeën: van een kabelbaan tot een kinderboerderij en van een uitlaatgebied voor honden tot een hek rondom de vijver voor de veiligheid van spelende kinderen.  
Er kwamen mooie verhalen naar boven van grootouders die er al met hun eigen kinderen kwamen en nu ook met de kleinkinderen. Het is een park met historie.

Sommige mensen toonde ook wat voorzichtigheid: ‘Heeft de gemeente echt nog geen plan klaarliggen?’ en ‘De mooie bomenlaan gaat toch niet weg?’. Heel goede vragen!
De gemeente wil de gebruikers en omwonden van het park het plan laten maken, zij weten immers het beste wat er beter kan. Wel worden er een aantal kaders gesteld. Een soort spelregels die richting geven aan wat er mogelijk is. Donderdagavond 26 september beslist de gemeenteraad over deze kaders. Volgende week worden ze bekend gemaakt.                                                                        

Heeft u ons gemist? Of heeft u nog niet al uw vragen kunnen stellen? Geen probleem! Op woensdag 2 oktober zijn we van 18.00 – 19.30 uur aanwezig in het wijkontmoetingscentrum de Binnenhof (Colijnstraat 78).

En daarnaast natuurlijk de grote bijeenkomst op zaterdag 12 oktober van 12.00-14.00 uur in het park waar alle ideeën verzameld worden en er een groep van inwoners wordt gevormd die de ideeën uit willen werken tot het plan.

Nu al meer weten? Of alvast uw idee aanleveren? Dat kan via de pagina Inwonersparticipatietraject Edzard Koningpark

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur