Een nieuwe schaapskooi voor Elspeet?

De schaapskudde Elspeter heide krijgt mogelijk een nieuw onderkomen. De oude schaapskooi aan de Stakenbergweg voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd.

De Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet heeft in een projectplan (pdf, 1.47 MB) de noodzaak van een nieuwe schaapskooi onderbouwd en dit plan aangeboden aan wethouder Marije Storteboom.

Op zoek naar een locatie

De huidige locatie van de schaapskooi – midden in het dorp Elspeet - is niet geschikt. Daarom wil de stichting in overleg met de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie, het liefst nabij het te begrazen heideterrein. De nieuwe kooi moet goed inpasbaar zijn in het landschap en goed bereikbaar, met name ook voor de toeristen.

 Kudde nodig voor heidebeheer

De schaapskudde speelt ook een belangrijke rol in het beheer van de uitgestrekte Elspeter heide (800 hectare). De kudde telt nu 200 schapen, maar voor het heidebeheer zou de kudde volgens de stichting moeten groeien naar bijvoorbeeld 350 à 400 schapen. Uitbreiding van de kudde is daarom wenselijk, vandaar dat de stichting de voorkeur heeft voor een grotere schaapskooi dan de huidige.

Draagvlak

De Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet vindt draagvlak voor de nieuwbouwplannen erg belangrijk. Daarom wil de stichting o.a. de bewoners van Elspeet, de dorpsvereniging en de ondernemersvereniging betrekken bij niet alleen de zoektocht naar een nieuwe locatie, maar ook bij de invulling en het gebruik van de schaapskooi.

Haalbaarheidsonderzoek en afronding planproces

De gemeente moet de plannen van de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet uiteindelijk op haalbaarheid beoordelen, qua locatie, maar ook financieel. De kosten van de nieuwe schaapskooi worden ruwweg geraamd op € 650.000,--. Dit bedrag zal grotendeels door fondsenwerving bijeen moeten worden gebracht. Verwacht wordt dat de planvorming in de eerste helft van 2020 afgerond kan worden. Het gaat dan specifiek over de afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwe kooi met aandacht voor onder meer de locatie en dekking van de kosten, gevolgd door besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Indien de gemeente positief is, wordt het daarna gevolgd door het uitvoeren van de (planologische) procedures. De gehele planvorming vindt overigens ook plaats in nauw overleg met een klankbordgroep Heidebeheer uit de gemeenteraad.

wethouder Storteboom met de heer Van Unen

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur