Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Noodkreet

Het gemeentebestuur van Nunspeet heeft een ‘noodkreet’ geuit richting het kabinet.

Noodkreet

Geacht kabinet,

Als gemeentebestuur van Nunspeet vragen wij u dringend aandacht voor het volgende.

Wij zijn trots op onze ondernemers. Ze hebben het zwaar. De detailhandel, de horeca, de sport en de cultuursector staat het water aan de lippen. Maar ook de dienstverlenende beroepen zoals de kappers etc. Ze hebben zich in de afgelopen periode goed aan de regels gehouden, maar de rek is er nu echt uit. De opeenvolgende maatregelen en lockdowns met ingrijpende beperkingen pakken verschillend uit voor de ondernemers, terwijl de verschillen in maatregelen soms niet of moei-lijk uit te leggen zijn. Winkeliers die als niet-essentieel worden bestempeld zien hoe dezelfde producten verkocht worden bij collega’s die toevallig ook food in hun assortiment hebben. 

De afgelopen twee jaren hebben we als gemeente ons uiterste best gedaan waar het kon ondersteuning te bieden. We zijn steeds goed in gesprek gebleven met de getroffen sectoren.  Maar we zien nu dat  de financiële rek  er uit is bij de ondernemers en dat baart ons grote zorgen. Wanneer de lockdown wordt verlengd vragen wij u dringend om betere en ruimhartiger compensatie voor de ondernemers. 

Wij weten niet hoe lang de coronamaatregelen aan de orde blijven. Maar het ontbreken van perspectief voor de langere termijn wordt node gemist. Dit geldt zowel voor onze werkgevers als werknemers. Wij verzoeken u dringend perspectief te bieden voor de getroffen sectoren. Ze hebben behoefte aan een stabiel programma. Ze maken gebruik van de door de branches zelf ontwikkelde maatregelpakketten. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers in staat zijn om met de nodige maatregelen veilig te ondernemen. We hebben dit de afgelopen twee jaar steeds opnieuw gezien dat er is ingezet om de veiligheid voor medewerkers en bezoekers te waarborgen.  We roepen het kabinet op dit nadrukkelijk mee te wegen bij het besluit over de coronamaatregelen. Geef ondernemers de ruimte om te ondernemen.

Deze noodkreet gaat niet alleen over onze ondernemers. De economische en mentale veerkracht van onze Nunspeetse samenleving staat onder druk. Wij roepen u op om meer evenwicht te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten van de maatregelen. 

Wij vragen het kabinet dringend dit noodsignaal mee te wegen in eventuele vervolgstappen voor het bestrijden van de pandemie. We wensen u daarbij veel wijsheid en sterkte. 

College B&W gemeente Nunspeet.

Mede namens alle fracties in de Nunspeetse gemeenteraad 

Contact