Het gemeentehuis is maandag 1 juni (tweede pinksterdag) gesloten.

Ondanks grote projecten blijft belastingdruk Nunspeet laag

Als het aan het college van B&W ligt blijft de belastingdruk in de gemeente Nunspeet laag. De OZB-belastingen stijgen wel iets maar de riool- en afvalstoffenheffingen vallen lager uit

Bij het vaststellen van de begroting 2020 (eind oktober) is door de gemeenteraad besloten de opbrengst onroerende-zaakbelastingen, naast de indexstijging van 2%, te verhogen met 4,5%. Dit met name voor nieuw beleid en de lasten van grote projecten zoals de aanpak van de stationsomgeving. Andere grote projecten zijn de bouw van een nieuw zwembad/sporthal, onderwijshuisvesting en duurzaamheid.

Riool- en afvalstoffenheffingen vallen lager uit

De (kostendekkende) tarieven voor de rioolheffing gaan in 2020 in het voorstel van B&W omlaag. Voor een woning wordt het tarief € 143,00 (was € 147,00) en voor een niet-woning € 250,00 (was € 255,00). Ook de afvalstoffenheffing gaat naar beneden. Een éénpersoons huishouden gaat € 144,00 betalen (was € 150,00), een tweepersoonshuishouden € 168,00 (was € 174,60) en grotere huishoudens € 189,00 (was € 195,60).
 
De lagere rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2020 compenseren deels de OZB-stijging zodat de belastingdruk per saldo maar weinig stijgt.   

Wethouder Leen van der Maas is zeer tevreden met de belastingvoorstellen voor 2020: “Ik durf met een goed gevoel dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Ondanks de forse financiële uitdagingen zijn we in staat zijn om de belastingdruk voor onze inwoners, bedrijven en toeristen relatief laag te houden”.

De belastingvoorstellen worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie Maatschappij en Middelen van 3 december a.s, vaststelling gebeurt in de raadsvergadering van 19 december a.s.  

 

Contact