Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Sinds maandag 18 mei mag er in grote delen op de Veluwe geen water meer uit oppervlaktewater gehaald worden voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen.

Sloot oppervlaktewater

Waterschap Vallei en Veluwe heeft, door de aanhoudende droogte, een onttrekkingsverbod ingesteld.

Het droogvallen van oppervlaktewateren zoals beken en sloten en daling van het grondwaterpeil leidt tot allerlei ongewenste effecten. Bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit, dode vissen en schade aan natuur, landbouw, gebouwen en infrastructuur. Om deze schade zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand zo lang mogelijk op peil te houden, mag er daarom vanaf nu geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in grote delen van het beheergebied.

Het onttrekkingsverbod gaat in voor een onbepaalde looptijd. Het waterschap controleert en handhaaft waar nodig. Kijk voor meer informatie op vallei-veluwe.nl/droogte.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur