Het gemeentehuis is maandag 1 juni (tweede pinksterdag) gesloten.

Procesbegeleider toekomstplan Kulturhus Elspeet presenteert resultaten

Om te komen tot een breed gedragen invulling van het Elspeter Kulturhus heeft de heer Frans de Lange op verzoek van het gemeentebestuur van Nunspeet als onafhankelijk procesbegeleider gesprekken gevoerd met alle betrokkenen bij het Kulturhus en een advies geformuleerd.

Er is al vele jaren sprake van een moeizame exploitatie van het Kulturhus, waardoor het oorspronkelijke idee – het ten behoeve van de lokale gemeenschap onder één dak samenbrengen en doen samenwerken van een  breed scala van organisaties en instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en dienstverlening – onder druk staat. 

De heer Frans de Lange heeft vanavond zijn advies (pdf, 434.21 KB) gepresenteerd.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in de eerste helft van 2020 een besluit nemen over de toekomst van het Kulturhus.

 

Contact