Provinciale subsidie voor Dorpshuis De Wieken

De gemeente Nunspeet heeft samen met een afvaardiging van Dorpshuis De Wieken (Hulshorst) een subsidieaanvraag ‘Covid-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorzieningen’ gedaan bij de provincie Gelderland.

Het dorpshuis voldoet aan de criteria en de subsidie is gehonoreerd. De provincie Gelderland wil ‘samen met gemeenten de impact van COVID-19 op de dorpshuizen en wijkcentra en daarmee de leefbaarheid in Gelderland zo mogelijk verzachten en ondersteunen in het overbruggen van de periode van de COVID-maatregelen’ en heeft hiervoor de tijdelijke subsidieregeling ‘COVID-19 Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen’ opgezet. 

De subsidie richt zich o.a. op het bieden van perspectief aan gemeenschapsvoorzieningen die, voordat de coronacrisis zich voordeed, als vitaal werden beschouwd door de gemeenten. Het dorpshuis is een multifunctioneel gebouw en dient als spil voor de gehele gemeenschap, jong en oud. Het dorpshuis is eigendom van de vereniging en wordt beheerd door een professionele beheerder. De gemeente betaalt voor het gebruik van de gymzaal en verdere inkomsten komen o.a. uit zaalverhuur en horeca. 

De subsidie bedraagt € 27.936,- en wordt ingezet voor een uitgebreide rapportage, kostenberekening en uiteindelijke uitvoering van onderstaande werkzaamheden/investeringen:

  • Klimaatregeling en zorgen voor voldoende verse lucht.

  • Interne verbouwing waarbij de entree en toiletten worden aangepast conform de coronarichtlijnen waardoor het dorpshuis (nog) beter toegankelijk is voor mindervaliden.

  • Besparing op energiekosten wordt ook onderzocht: o.a. LED verlichting, andere ketels en zonnepanelen worden als optie meegenomen om uiteindelijk het eerste energieneutrale dorpshuis van Gelderland te worden.

Er heeft in februari jl. een quickscan plaatsgevonden waaruit is gebleken dat diverse onderdelen aan renovatie en/of vervanging toe zijn. De focus ligt op duurzaamheid met als eindresultaat een goed gebouw waarin primaire processen optimaal vorm krijgen en gasten in een gezond klimaat kunnen verblijven.

Luchtfoto Hulshorst

Contact