Concept nieuw standplaatsenbeleid

Het standplaatsbeleid moet geactualiseerd worden en is inmiddels in concept gereed.

Hierin wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om het proces voor vergunningverlening eenvoudiger en minder tijdrovend te maken. Zo willen wij bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om een vergunning voor meerdere jaren ineens aan te vragen en is een aantal locaties vooraf aangewezen. Voor deze locaties geldt een snellere afhandelingsprocedure.

Ook is het voornemen om de huurtarieven voor het gebruik van gemeentegrond door standplaatshouders te verlagen, zodat ze meer in lijn liggen met de tarieven van omliggende gemeenten en onderling meer in balans zijn.

Meer informatie en het digitale concept standplaatsenbeleid op de pagina standplaatsenbeleid. Ook kunt u het concept standplaatsenbeleid inzien in het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis tot 19 augustus 2020.

Contact