Wilt u meedenken?

Het College van B&W van Nunspeet wil de inwoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving.

Bord Edzard Koningspark

Een andere bestuursstijl, waarbij de gemeente de kaders en het proces vormgeeft, maar de uitkomsten overlaat aan de inwoners. Om te experimenteren met deze vorm van inwonerparticipatie is gekozen voor het project ‘renovatie Edzard Koningpark’. Dit park – gelegen aan de Oosteinderweg, midden in een woonwijk- raakt in verval, en moet gerenoveerd worden om het weer toekomstbestendig te maken. Voor de herinrichting moet een plan gemaakt worden.

In dit experiment is het de bedoeling dat dit plan gemaakt (en gedragen) wordt door de omwonenden en gebruikers. De gemeente faciliteert en betaalt de kosten van dit proces, en voert uiteindelijk samen met inwoners de renovatie van het park uit zoals dat door de omwonenden en gebruikers is bedacht.

Wilt u meedenken? Lees meer op de pagina Inwonersparticipatietraject Edzard Koningpark.

Contact