Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen uit bedrijf als gevolg van de coronacrises geraakt? Dan kunt u vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) mogelijk in aanmerking komen voor twee voorzieningen: inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. U vraagt de Tozo aan in uw woongemeente.

Over welke periode kan ik Tozo aanvragen?

De vijfde Tozo-tranche (Tozo 5) loopt vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 en kan ook alleen in deze periode worden aangevraagd. U kunt geen Tozo 4 meer aanvragen. 
Tozo 5 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de eerste dag van de voorgaande maand waarin de aanvraag wordt ingediend (met uitzondering van juli). Het werkt als volgt:

 • Wordt de aanvraag ingediend in juli 2021? Dan kan Tozo 5 worden aangevraagd vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021
 • Wordt de aanvraag ingediend in augustus 2021? Dan kan Tozo 5 worden aangevraagd vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021
 • Wordt de aanvraag ingediend in september 2021? Dan kan Tozo 5 worden aangevraagd vanaf 1 augustus 2021 tot en met 30 september 2021. Na september 2021 kunt u geen aanvraag voor Tozo 5 meer indienen

Waarom een verlenging?

Door de huidige coronamaatregelen zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u misschien nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wordt mijn Tozo-uitkering automatisch verlengd?

Nee, uw Tozo-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet voor elke Tozo-regeling een nieuwe aanvraag indienen, omdat voorwaarden of uw situatie kunnen wijzigen.

Wat zijn de voorwaarden voor Tozo 5?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook:

 • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (deze voorwaarde is alleen van toepassing voor inkomensondersteuning)
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • U bent Nederlander of hieraan gelijkgesteld
 • Uw bedrijf of beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest in uw bedrijf. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige? Dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt
 • Uw bedrijf is voor 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Uw inkomen (en die van uw eventuele partner) is als gevolg van de coronacrisis (naar verwachting) lager dan het sociaal minimum

Let op: 

 • De partnertoets blijft bestaan in Tozo 5. Dit betekent dat het inkomen van uw eventuele partner van invloed is op de hoogte van uw Tozo-uitkering
 • Tozo 5 kent geen vermogenstoets

Kan ik opnieuw bedrijfskapitaal op grond van Tozo 5 aanvragen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157,--.
U kunt geen beroep doen op een Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.
U hoeft geen rente te betalen over de lening bedrijfskapitaal in 2021. Daarnaast is de maximale looptijd van de lening verlengd van 3,5 jaar naar 5 jaar. Heeft u al een lening bedrijfskapitaal op grond van de Tozo? Dan krijgt u vanzelf van ons bericht over deze versoepelde voorwaarden. 

Hoe kunt u Tozo 5 aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. U moet dus een aanvraag voor Tozo 5 indienden als u gebruik wilt (blijven) maken van de Tozo-regeling.

Heeft u in de afgelopen 3 maanden gebruik gemaakt van een Tozo-regeling en wilt u geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier. Heeft u geen gebruik gemaakt van een Tozo-regeling, heeft u langer dan 3 maanden geleden gebruik gemaakt van een Tozo-regeling of wilt u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Gebruik dan het volledige aanvraagformulier.

Optie 1: Tozo-uitkering is niet langer dan 3 maanden geleden beëindigd. U vraagt ook geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aan.

U vraagt dan Tozo 5 aan via:

Voor de afhandeling van uw verkorte aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner  (pdf, 45.52 KB) voor het indienen van de Tozo 5-aanvraag. 

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Optie 2: U heeft geen gebruik gemaakt van een eerdere Tozo-regeling of uw Tozo-uitkering is meer dan drie maanden geleden beëindigd. U kiest ook voor deze optie als u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvraagt.

U vraagt Tozo 5 dan aan via:

Voor de afhandeling van uw volledige Tozo 5 aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Rekeningafschrift met tenaamstelling;
 • Bewijsstukken overig inkomen van ondernemer en eventuele partner;
 • Indien er inkomsten uit eigen bedrijf zijn vanaf 1 april 2021: bewijsstukken van eigen inkomsten uit eigen bedrijf;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner (pdf, 45.52 KB) voor het indienen van de Tozo 5-aanvraag;
 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019.

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Als u bedrijfskapitaal aanvraagt, moet u ook de volgende gegevens aanleveren:

 • Onderbouwing kredietbehoefte;
 • Meest recente jaarrekening (mag een computeruitdraai zijn);
 • Omzetgegevens 2019;
 • Omzetgegevens 1 januari 2020 tot ‘heden’;
 • Omzetverwachting komende drie maanden;
 • Indien er sprake is van meerdere vennoten, leden of mededirecteuren: volledig ingevulde en ondertekende Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid.

Heeft u alle bijlagen digitaal 'bij de hand?' Dan kunt u doorgaan met het aanvraagformulier via DigiD.

Let op: uw DigiD-inlog duurt 15 minuten. U kunt uw inlog verlengen door in het formulier bovenin op de verlengknop te drukken.

Wanneer krijgt u bericht over uw aanvraag?

Wij streven er naar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen als de gegevens compleet zijn aangeleverd bij de aanvraag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Tozo-regeling? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

TONK

Heeft u als gevolg van de coronacrisis een inkomensterugval waardoor u uw particuliere vaste lasten niet meer kunt betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor de tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De TONK is aanvullend op een Tozo-uitkering. Kijk voor meer informatie op de pagina TONK.