• Op 13 mei (Hemelvaartsdag) en 14 mei zijn gemeentehuis en -werf gesloten 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen uit bedrijf als gevolg van de coronacrises geraakt? Dan kunt u vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) mogelijk in aanmerking komen voor twee voorzieningen: inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. U vraagt de Tozo aan in uw woongemeente.

Over welke periode kan ik Tozo aanvragen?

De vierde Tozo-tranche (Tozo 4) loopt vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 en kan ook alleen in deze periode worden aangevraagd. 

U kunt geen Tozo 3 meer aanvragen. 

Tozo 4 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de eerste dag van de voorgaande maand waarin de aanvraag wordt ingediend (met uitzondering van april). Het werkt als volgt:

 • Dient u een aanvraag in in april 2021? Dan kan Tozo 4 worden aangevraagd vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021
 • Dient u een aanvraag in in mei 2021? Dan kan Tozo 4 worden aangevraagd vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021
 • Dient u een aanvraag in in juni 2021? Dan kan Tozo 4 worden aangevraagd vanaf 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Na juni 2021 kunt u geen aanvraag voor Tozo 4 meer indienen
   

Waarom een verlenging?

Door de huidige coronamaatregelen zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u misschien nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wordt mijn Tozo-uitkering automatisch verlengd?

Nee, uw Tozo-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet voor elke Tozo-regeling een nieuwe aanvraag indienen, omdat voorwaarden of uw situatie kunnen wijzigen.

Wat zijn de voorwaarden voor Tozo 4?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook:

 • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (deze voorwaarde is alleen van toepassing voor inkomensondersteuning)
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • U bent Nederlander of hieraan gelijkgesteld
 • Uw bedrijf of beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest in uw bedrijf. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige? Dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt
 • Uw bedrijf is voor 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Uw inkomen (en die van uw eventuele partner) is als gevolg van de coronacrisis (naar verwachting) lager dan het sociaal minimum

Let op: 

 • De partnertoets blijft bestaan in Tozo 4. Dit betekent dat het inkomen van uw eventuele partner van invloed is op de hoogte van uw Tozo-uitkering
 • Tozo 4 kent geen vermogenstoets

Kan ik opnieuw bedrijfskapitaal op grond van Tozo 4 aanvragen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157,-.

U kunt geen beroep doen op een Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Hoe kunt u Tozo 4 aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. U moet dus een aanvraag voor Tozo 4 indienden als u gebruik wilt (blijven) maken van de Tozo-regeling.

Heeft u in de afgelopen 3 maanden gebruik gemaakt van een Tozo-regeling en wilt u geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier. Heeft u geen gebruik gemaakt van een Tozo-regeling, heeft u langer dan 3 maanden geleden gebruik gemaakt van een Tozo-regeling of wilt u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Gebruik dan het volledige aanvraagformulier.

Optie 1: Tozo-uitkering is niet langer dan 3 maanden geleden beëindigd. U vraagt ook geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aan.

U vraagt dan Tozo 4 aan via:

Voor de afhandeling van uw verkorte aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner  (pdf, 45.63 KB) voor het indienen van de Tozo 4-aanvraag. 

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.
 

Optie 2: U heeft geen gebruik gemaakt van een eerdere Tozo-regeling of uw Tozo-uitkering is meer dan drie maanden geleden beëindigd. U kiest ook voor deze optie als u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvraagt.

U vraagt Tozo 4 dan aan via:

Voor de afhandeling van uw volledige Tozo 4 aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Rekeningafschrift met tenaamstelling;
 • Bewijsstukken overig inkomen van ondernemer en eventuele partner;
 • Indien er inkomsten uit eigen bedrijf zijn vanaf 1 april 2021: bewijsstukken van eigen inkomsten uit eigen bedrijf;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner (pdf, 45.63 KB) voor het indienen van de Tozo 4-aanvraag;
 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019.

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Als u bedrijfskapitaal aanvraagt, moet u ook de volgende gegevens aanleveren:

 • Onderbouwing kredietbehoefte;
 • Meest recente jaarrekening (mag een computeruitdraai zijn);
 • Omzetgegevens 2019;
 • Omzetgegevens 1 januari 2020 tot ‘heden’;
 • Omzetverwachting komende drie maanden;
 • Indien er sprake is van meerdere vennoten, leden of mededirecteuren: volledig ingevulde en ondertekende Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid.

Heeft u alle bijlagen digitaal 'bij de hand?' Dan kunt u doorgaan met het aanvraagformulier via DigiD.

Let op: uw DigiD-inlog duurt 15 minuten. U kunt uw inlog verlengen door in het formulier bovenin op de verlengknop te drukken.

Wanneer krijgt u bericht over uw aanvraag?

Wij streven er naar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen als de gegevens compleet zijn aangeleverd bij de aanvraag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Tozo-regeling? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

TONK

Heeft u als gevolg van de coronacrisis een inkomensterugval waardoor u uw particuliere vaste lasten niet meer kunt betalen? Misschien komt u dan in aanmerking voor de tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). De TONK is aanvullend op een Tozo-uitkering. Kijk voor meer informatie op de pagina TONK.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur