Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

Bent u zzp’er of zelfstandig ondernemer? En heeft u door de maatregelen tegen het coronavirus financiële problemen? Het kabinet heeft op 17 maart versoepelde regels vastgesteld voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Het kabinet doet een nadrukkelijk appel om mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen.

Bent u gehuwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u ongehuwd samen? Dan vragen wij u om een verklaring van uw partner. Met het ondertekenen van deze verklaring geeft uw partner u toestemming om mede namens uw partner de aanvraag Tozo in te dienen.

Verklaring partner (TOZO) (pdf, 52.49 KB)

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering duurt maximaal drie maanden. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Welke hulp biedt de gemeente?

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

Om (aanvullende) inkomensondersteuning te krijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald. Het inkomen van de partner wordt buiten beschouwing gelaten. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf wordt het daadwerkelijk genoten inkomen gecontroleerd.

Bedrijfskrediet

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage bedraagt 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling gelden de volgende eisen:

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland en woonachtig in de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
  • Voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat hij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 per week) als zelfstandige werkzaam is geweest. Werkt de zelfstandig ondernemer korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020;
  • Verklaren dat hij verwacht als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook moet de DGA naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt de aanvraag digitaal indienen via de button op deze pagina

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

In het aanvraagformulier wordt u geïnformeerd over welke bewijsstukken ingeleverd moeten worden.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat we zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen we tot bevoorschotting overgaan.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur