Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen uit bedrijf als gevolg van de coronacrises geraakt? Dan kunt u vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) mogelijk in aanmerking komen voor twee voorzieningen: inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. U vraagt de Tozo aan in uw woongemeente.

Over welke periode kan ik Tozo aanvragen?

De derde Tozo-tranche (Tozo 3) loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

De vierde Tozo-tranche (Tozo 4) zal lopen van 1 april tot en met 30 juni 2021. Hiervoor zal een nieuwe aanvraag voor moeten worden ingediend. U kunt Tozo 4 aanvragen vanaf 1 april 2021.

Let op: de regelgeving met betrekking tot terugwerkende kracht varieert per periode. Het werkt per periode als volgt, u dient uw aanvraag in één van onderstaande periodes in:

 • Periode 1 december 2020 tot en met 31 januari 2021. U kunt de Tozo-regeling aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag indient. Voorbeeld: vraagt u Tozo aan op 30 januari 2021? Dan kunt u Tozo met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.
 • Vanaf 1 februari tot en met 30 juni 2021: U kunt de Tozo-regeling aanvragen met terugwerkende kracht van de eerste dag van de voorafgaande maand waarin u de aanvraag indient. Voorbeeld: vraagt u Tozo aan op 30 maart 2021? Dan kunt u Tozo met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 februari 2021.
 • Uitzondering: vraagt u Tozo 4 aan? Dan kunt u geen aanvraag met terugwerkende kracht doen voor de Tozo 3-maanden. Voorbeeld: vraagt u Tozo aan op 30 april 2021? Dan kunt u Tozo met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 april 2021 (niet per 1 maart).

Waarom een verlenging?

Door de huidige coronamaatregelen zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u misschien nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wordt mijn Tozo-uitkering automatisch verlengd?

Nee, uw Tozo-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet voor elke Tozo-regeling een nieuwe aanvraag indienen, omdat voorwaarden of uw situatie kunnen wijzigen.

Wat zijn de voorwaarden voor Tozo-3?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook:

 • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (deze voorwaarde is alleen van toepassing voor inkomensondersteuning);
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • U bent Nederlander of hieraan gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest in uw bedrijf. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige? Dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • Uw bedrijf is voor 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • •    Uw inkomen (en die van uw eventuele partner) is als gevolg van de coronacrisis (naar verwachting) lager dan het sociaal minimum.

Let op: de partnertoets blijft bestaan in Tozo 3. Dit betekent dat het inkomen van uw eventuele partner van invloed is op de hoogte van uw Tozo-uitkering.

Kan ik opnieuw bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 aanvragen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157.

U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Hoe kunt u Tozo 3 aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

Heeft u in de afgelopen 3 maanden gebruik gemaakt van een Tozo-regeling en wilt u geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier. Heeft u geen gebruik gemaakt van een Tozo-regeling, heeft u langer dan 3 maanden geleden gebruik gemaakt van een Tozo-regeling of wilt u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Gebruik dan het volledige aanvraagformulier.

Optie 1: U heeft eerder gebruik gemaakt van Tozo en uw Tozo-uitkering is niet langer dan 3 maanden geleden beëindigd. U vraagt ook geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aan.

U vraagt dan Tozo 3 aan via:

Voor de afhandeling van uw verkorte aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner (pdf, 45.63 KB)  voor het indienen van de Tozo 3-aanvraag. De verklaring is te downloaden via de website van de gemeente Nunspeet.

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Optie 2: U heeft geen gebruik gemaakt van een eerdere Tozo-regeling of uw Tozo-uitkering is meer dan drie maanden geleden beëindigd. U kiest ook voor deze optie als u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvraagt.

U vraagt Tozo 3 dan aan via:

Voor de afhandeling van uw volledige Tozo 3 aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Rekeningafschrift met tenaamstelling;
 • Bewijsstukken overig inkomen van ondernemer en eventuele partner;
 • Indien er inkomsten uit eigen bedrijf zijn vanaf 1 december 2020: bewijsstukken van eigen inkomsten uit eigen bedrijf;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner (pdf, 45.60 KB) voor het indienen van de Tozo 3-aanvraag;
 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019.

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Als u bedrijfskapitaal aanvraagt, moet u ook de volgende gegevens aanleveren:

 • Onderbouwing kredietbehoefte;
 • Meest recente jaarrekening (mag een computeruitdraai zijn);
 • Omzetgegevens 2019;
 • Omzetgegevens 1 januari 2020 tot ‘heden’;
 • Omzetverwachting komende drie maanden;
 • Indien er sprake is van meerdere vennoten, leden of mededirecteuren: volledig ingevulde en ondertekende Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid.

Heeft u alle bijlagen digitaal 'bij de hand?' Dan kunt u doorgaan met het aanvraagformulier via DigiD.

Let op: uw DigiD-inlog duurt 15 minuten. U kunt uw inlog verlengen door in het formulier bovenin op de verlengknop te drukken.

Wanneer krijgt u bericht over uw aanvraag?

Wij streven er naar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen als de gegevens compleet zijn aangeleverd bij de aanvraag.

Is er al iets bekend over de voorwaarden voor Tozo 4?

Tozo 4 zal zoveel mogelijk aansluiten op de voorwaarden die ook gelden voor Tozo 3. Dit betekent dat de partnertoets blijft bestaan. De eerder aangekondigde vermogenstoets gaat niet door bij Tozo 4. Het vermogen wordt dus geen onderdeel van de beoordelingscriteria.
Vanaf 1 april 2021 kunt u via www.nunspeet.nl/tozo een aanvraag voor Tozo 4 indienen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Tozo-regeling? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

Contact