Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is opnieuw verlengd. Bent u zelfstandig ondernemer en is uw inkomen uit bedrijf als gevolg van de coronacrises geraakt? Dan kunt u vanuit de Tozo mogelijk in aanmerking komen voor twee voorzieningen: inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. U vraagt de Tozo aan in uw woongemeente.

Over welke periode geldt Tozo 3?

De nieuwe Tozo-regeling (Tozo 3) kent een looptijd van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 en kent in deze periode geen vermogenstoets. Dit betekent dat het vermogen niet van invloed is op Tozo 3. De aanvraagformulieren voor deze periode zijn inmiddels beschikbaar.

De Tozo in de periode vanaf 1 april tot 1 juli 2021 (Tozo 4) kent wel vermogenstoets. U kunt deze periode nu nog niet aanvragen. De aanvraagformulieren voor deze periode zullen rond april 2021 beschikbaar worden gesteld.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt momenteel een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden (zonder vermogenstoets). De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wordt mijn Tozo-uitkering automatisch verlengd?

Nee, uw Tozo-uitkering wordt niet automatisch verlengd. Hieronder leest u hoe u Tozo 3 kunt aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook:

 • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (deze voorwaarde is alleen van toepassing voor inkomensondersteuning);
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • U bent Nederlander of hieraan gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest in uw bedrijf. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige? Dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • Uw bedrijf is voor 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Uw inkomen (en die van uw eventuele partner) is als gevolg van de coronacrisis (naar verwachting) lager dan het sociaal minimum.

Let op: de partnertoets blijft bestaan in Tozo 3. Dit betekent dat het inkomen van uw eventuele partner van invloed is op de hoogte van uw Tozo-uitkering.

Kan ik opnieuw bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 aanvragen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157.

U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Hoe kunt u Tozo 3 aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Heeft u gebruik gemaakt van Tozo 2 en wilt u geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Dan kunt u verlenging aanvragen via een verkort aanvraag formulier (optie 1). Heeft u geen gebruik gemaakt van Tozo 2 en/of wilt u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Vul dan het volledige aanvraagformulier in (optie 2).

Optie 1: U heeft gebruik gemaakt van Tozo 2 en u vraagt geen (aanvullend) bedrijfskapitaal aan.

Heeft u gebruik gemaakt van Tozo 2? Dan kunt u de verlenging aanvragen via een verkort aanvraagformulier via:

Voor de afhandeling van uw verkorte aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner (pdf, 45.63 KB)  voor het indienen van de Tozo 3-aanvraag. De verklaring is te downloaden via de website van de gemeente Nunspeet.

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Optie 2: U heeft geen gebruik gemaakt van Tozo 2 of u vraagt (aanvullend) bedrijfskapitaal aan.

Heeft u geen gebruik gemaakt van Tozo 2 en/of wilt u (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen? Dan moet u het volledige aanvraagformulier voor Tozo 3 invullen. U vraagt Tozo 3 dan aan via:

Voor de afhandeling van uw volledige Tozo 3 aanvraag hebben wij in ieder geval het volgende van u nodig:

 • Rekeningafschrift met tenaamstelling;
 • Bewijsstukken overig inkomen van ondernemer en eventuele partner;
 • Indien er inkomsten uit eigen bedrijf zijn vanaf 1 oktober 2020: bewijsstukken van eigen inkomsten uit eigen bedrijf;
 • Indien u een partner heeft: een verklaring aanvraag partner (pdf, 45.60 KB) voor het indienen van de Tozo 3-aanvraag;
 • Fiscale aangifte 2019 (ook van uw eventuele partner);
 • Jaarrekening 2019.

Heeft u bovenstaande documenten (nog) niet beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze achteraf alsnog bij ons aan te leveren.

Als u bedrijfskapitaal aanvraagt, moet u ook de volgende gegevens aanleveren:

 • Onderbouwing kredietbehoefte;
 • Meest recente jaarrekening (mag een computeruitdraai zijn);
 • Omzetgegevens 2019;
 • Omzetgegevens 1 januari 2020 tot ‘heden’;
 • Omzetverwachting komende drie maanden;
 • Indien er sprake is van meerdere vennoten, leden of mededirecteuren: volledig ingevulde en ondertekende Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid.

Heeft u alle bijlagen digitaal 'bij de hand?' Dan kunt u doorgaan met het aanvraagformulier via DigiD.

Let op: uw DigiD-inlog duurt 15 minuten. U kunt uw inlog verlengen door in het formulier bovenin op de verlengknop te drukken.

Wanneer krijgt u bericht over uw aanvraag?

U kunt uw aanvraag vanaf 1 oktober 2020 indienen. Inmiddels is er een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over Tozo 3 gepubliceerd, maar deze wordt naar verwachting in de eerste helft van oktober nog door de Minister van SZW aangepast via een nieuwe AMvB. Wij kunnen uw aanvraag pas behandelen als ook deze nieuwe AMvB is gepubliceerd. Houdt er dus rekening mee dat het even kan duren voor u bericht van ons krijgt. Wij streven ernaar om u bericht te doen binnen vier weken nadat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Tozo-regeling? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

Contact