Brexit

Per 1 februari is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen EU-lidstaat meer. Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Wat u moet weten

Tijdens de overgangsperiode blijven alle EU-regels en -wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben zo meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK maken over hun toekomstige relatie. Als zowel het VK en de EU ermee instemmen, kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd.

De EU en het VK onderhandelen nu over de details van hun toekomstige relatie. In die onderhandelingen spreken de EU en het VK af onder welke voorwaarden ondernemers zaken kunnen doen met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over rechten voor burgers. En over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. Deze nieuwe afspraken moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, het Britse parlement en het Europese parlement. Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken, dan komt er na de overgangsperiode alsnog een zogeheten no deal-Brexit.

Nederland onderhandelt niet zelf met het VK. Dat doet de Europese Commissie namens alle 27 EU-landen die na de Brexit overblijven. De Commissie onderhandelt op basis van een zogeheten mandaat dat de EU-landen opstellen. In dat mandaat staat waarover de Commissie mag onderhandelen met het VK.

Hieronder vindt u de contactgegevens van organisaties die specifieke vragen van burgers of bedrijven ten aanzien van de Brexit kunnen beantwoorden.

Algemene informatie

Rijksoverheid

Verblijf VK-burgers

IND

Bedrijven

Brexitloket voor bedrijven

Studenten

DUO

Belastingzaken

Belastingdienst

Uitkeringen

UWV

Volksverzekeringen

SVB

In- en uitvoer goederen

Douane

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

RvIG

Contact