Brexit

Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten op 31 januari 2020. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bereikten op 17 oktober 219 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden.

Wat u moet weten

Als het Britse parlement en het Europese Parlement instemmen met het Brexit akkoord, treedt het Verenigd Koninkrijk per 31 januari 2020 uit de Europese Unie. De Brexit is daarmee een feit. Vanaf dat moment gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan maken over hun toekomstige relatie na 31 december 2020. Als zowel het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ermee instemmen kan deze overgangsperiode eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Hieronder vindt u de contactgegevens van organisaties die specifieke vragen van burgers of bedrijven ten aanzien van de Brexit kunnen beantwoorden.

Algemene informatie

Rijksoverheid

Verblijf VK-burgers

IND

Bedrijven

Brexitloket voor bedrijven

Studenten

DUO

Belastingzaken

Belastingdienst

Uitkeringen

UWV

Volksverzekeringen

SVB

In- en uitvoer goederen

Douane

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

RvIG

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur