Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Compensatie energielasten

Mkb’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Nunspeet die als gevolg van de hoge energiekosten in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

U kunt geen aanvraag compensatie energielasten meer indienen.

De compensatie

De gemeente Nunspeet stelt 134.384 euro beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke, publieke en sportorganisaties. Het gaat om het verschil in energiekosten tussen de periode oktober 2022 tot en met maart 2023 en oktober 2021 tot en met maart 2022 met een max. van 5.000 euro voor mkb’ers en 10.000 euro voor maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan enkele voorwaarden voldoen. Zo gaat het onder andere om mkb’ers met maximaal 250 fte in dienst, mag deze geen filiaal zijn van een landelijke keten en heeft het bedrijf/de organisatie een eigen energierekening. De aanvrager moet aangeven dat hij redelijkerwijs alle mogelijke inspanningen heeft verricht om het energiegebruik te verlagen. Alle voorwaarden leest u als op de blauwe knop 'Aanvragen' drukt.

Contact