Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Personeel is de kracht van het bedrijf! Zonder hen draait de zaak niet door. Daarom is het belangrijk om jouw personeel mogelijkheden te bieden, om te scholen en door te ontwikkelen. Upgrade Jezelf Regio Zwolle, waaraan ook de gemeente Nunspeet bijdraagt, helpt daarbij. Een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers. Daarmee wordt gezorgd voor een betere beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van de arbeidsmarkt.

Routes

Route 1: als een samenwerkingsverband

Samen met andere werkgevers uit uw sector stelt u een activiteitenplan op waarin is vastgelegd hoe u wilt investeren in uw personeel. Dat kan ook samen met andere partners, zoals een onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie. Vanuit het Ontwikkelfonds is een subsidie van maximaal 50% van de opleidingskosten beschikbaar, met een maximum van € 100.000.

Route 2: als individuele werkgever en zzp’ers

Als werkgever kunt u een bijdrage van max. 50% vragen voor de kosten van her-, bij- en omscholing van uw medewerkers. De bijdrage is maximaal € 2.500 per werknemer, met een maximum van € 25.000 per bedrijf.

Route 3: als werknemer of werkzoekende

Als individuele werknemer of als werkzoekende kun je ook een aanvraag bij het Ontwikkelfonds indienen. Nadat een gesprek heeft plaatsgevonden met een loopbaancoach kan 100% van de opleidingskosten worden vergoed tot een maximum van € 5.000.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over deze vergoedingen is te vinden op upgradejezelfregiozwolle.nl (samenwerkingsverband en werkgevers) en op groeivooruit.nl (werknemers en werkzoekenden).

Let op: de aanvraag moet worden ingediend voor de start van de opleiding! Op deze websites zijn ook de aanvraagformulieren te vinden. Die zijn niet ingewikkeld: binnen een kwartiertje heeft u de aanvraag ingediend!

Mocht u hierover vragen hebben of begeleiding willen bij het invullen van de aanvraag, dan helpen Nickie de Vries en Moniek Bom u graag. Zij zijn te bereiken via contact@upgradejezelfregiozwolle.nl.