Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Uitgifte De Kolk

De gemeente heeft vijf hectare grond aangekocht grenzend aan het voormalige GPS-terrein. Hoewel de gemeentelijke kavels op het huidige bedrijventerrein volledig zijn uitgegeven, kunnen er op deze nieuwe gronden toch weer extra kavels worden uitgegeven. Er komen nu al meerdere aanvragen binnen. De inschrijfprocedure voor deze gronden start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Deze inschrijfprocedure wordt openbaar aangekondigd. Het is niet mogelijk om nu al aan te melden voor reserveringslijsten.

Informatie

Contact