HOME  |  Ondernemer  |  155 - help een bedrijf

155 - help een bedrijf

Hulp aan ondernemers Nunspeet via ‘155-help-een-bedrijf’

De gemeente Nunspeet heeft  besloten de samenwerking met het Insti tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) voort te zetten. Ondernemers uit de gemeente Nunspeet beschikken hierdoor over een telefonisch en online noodloket voor ondernemers, ‘155-Help-een-Bedrijf’. Voor  ondernemers is deze hulp kosteloos.


In de praktijk blijkt dat veel ondernemers-in-zwaar-weer te laat hulp zoeken. Het IMK heeft  daarop het initi ati ef genomen voor ‘155-Help-een-Bedrijf’ om zo laagdrempelig en ti jdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het probleem in kaart gebracht en wordt richting gegeven aan mogelijke oplossingen.

Stimuleren regionale werkgelegenheid

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke pijler van de regionale economie. Wethouder Storteboom: “Nunspeet heeft een gezond ondernemersklimaat. Maar soms hebben ondernemers een steuntje in de rug nodig om hun bedrijf gezond te houden. En daarom werken wij graag samen met het IMK om op deze manier onze ondernemers te helpen”.

Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom is vanuit het IMK het initiatief ‘155-Help-een-Bedrijf’ gestart. Ondernemers uit Nunspeet kunnen het IMK bereiken via de website www.155.nl  of telefonisch op 0889990155.

Op de website kan de ondernemer eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling. Jaarlijks worden daar duizenden mkb-ondernemers mee geholpen. Door er tijdig bij te zijn kan de ondernemer vaak nog worden geholpen, soms door inzet van de gemeentelijke
Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).