HOME  |  Ondernemer  |  Feithenhof

Feithenhof

Bedrijventerrein Feithenhof is in 2009 gerevitaliseerd waarna het een moderne en groene uitstraling heeft gekregen. Het trein- en busstation zijn op loopafstand en de rijksweg A28 ligt op enkele kilometers. Op het bedrijventerrein zijn zeer verschillende bedrijven aanwezig, niet alleen qua omvang maar ook wat karakter en branche betreft met overwegend lichte tot middelzware bedrijvigheid. Shimano, Prominent, B&C Products, Aarding Beheer, Inclusief Groep en Jan Kuipers zijn voorbeelden van deze verschillende internationale, landelijke en regionale bekende bedrijven. Bedrijventerrein Feithenhof is 27,7 ha groot.

Innovatief afkoppelen van regenwater

In het kader van Duurzaam Waterbeheer is gelijktijdig met de revitalisering zo veel mogelijk verhard oppervlakte afgekoppeld om de capaciteit van het bestaande riool en de rioolwaterzuivering te ontlasten. Het afgekoppelde regenwater wordt op een innovatieve wijze geïnfiltreerd door diepte-infiltratie. Het totaal afgekoppeld verhard oppervlak is maar liefst 10 ha. Dit betreft niet alleen de openbare ruimte maar vooral de bedrijfsterreinen en de gebouwen.