HOME  |  Ondernemer  |  Financiële ondersteuning voor ondernemers

Financiële ondersteuning voor ondernemers

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Wanneer u als zelfstandige in  (tijdelijke)  financiële problemen komt, kan het voortbestaan van uw bedrijf op de tocht komen te staan.

Bbz is het ‘Besluit bijstandverlening zelfstandigen’  uit 2004, dat starters, gevestigde en beëindigende ondernemers ondersteuning biedt in bijzondere omstandigheden. Dit besluit wordt uitgevoerd door de gemeente en kan u in veel gevallen helpen.

U vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden.

Wat u kunt verwachten als gevestigde ondernemer?

Als u tijdelijk onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u via de Bbz-regeling tot één jaar lang een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau krijgen. Heeft u betalingsproblemen, kunt u noodzakelijke investeringen niet meer doen, of heeft u onoverkomelijke problemen met schulden, dan kunt u wellicht een rentedragende lening krijgen. In alle gevallen moet uw bedrijf na hulpverlening weer levensvatbaar zijn.

Om wat voor ondersteuning gaat het Bbz?

 • Een rentedragende lening;
 • Professionele begeleiding en advies;
 • Een beperkte eenmalige kapitaalinjectie;
 • Aanvullend inkomen tot bijstandsniveau;
 • Schuldhulpverlening.

N.B. De hoogte van uw vermogen kan van invloed zijn op de vorm van de ondersteuning.

Wat u kunt verwachten als beëindigende ondernemer?

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kunt u tijdelijk een beroep doen op de Bbz-regeling. U krijgt dan een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau voor de duur van maximaal één jaar. Hiermee kunt u op een verantwoorde manier uw bedrijf beëindigen. Zo kunt u bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, gewassen oogsten of uw voorraden verkopen. Als u ouder bent dan 55 jaar op het moment dat u stopt, dan kunt u mogelijk een IOAZ-uitkering krijgen. Die uitkering moet u al aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf, om die te ontvangen na beëindiging van uw onderneming.

Wat u kunt verwachten als starter?

Als u van plan bent om een bedrijf te starten, kunt u in aanmerking komen voor:

 • Professioneel advies en professionele begeleiding vóór en na de start.
 • Ondersteuning in de kosten die met de voorbereiding samenhangen.

Als u een plan heeft om een bedrijf te starten, dat als levensvatbaar wordt beoordeeld, kunt u:

 • Een rentedragende lening overeenkomen om de benodigde investeringen te financieren.
 • Ondersteuning krijgen in de kosten van levensonderhoud tot bijstandsniveau tijdens de startfase, voor een periode van maximaal 3 jaar.

Als u van plan bent om een bedrijf te starten:

 • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken
 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau, of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos, of dreigt dat te worden.

IOAZ

Bent u 55 jaar of ouder en ondernemer dan kunt u, onder voorwaarden, na beëindiging van het bedrijf inkomensondersteuning ontvangen tot uw pensioengerechtigde leeftijd. U kunt een beroep doen op ondersteuning als:

 • U de laatste 10 jaren werkzaam bent geweest, waarvan ten minste de laatste 3 jaren als ondernemer;
 • Het gemiddeld inkomen, nu en in de toekomst, niet te hoog is (actuele bedragen) ,

Hebt u ondersteuning nodig?

Meld u zich dan bij de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:

 • Bel met de gemeente via (0341) 25 99 11
 • E-mail naar de gemeente via gemeente@nunspeet.nl

Meer informatie

Op de website www.155.nl kunt u eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of u tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling.