HOME  |  Ondernemer  |  IGEV

IGEV

Een duurzame economie en meer banen op de Noord-Veluwe. Daar zet het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) zich voor in. Dit doet het samen met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid. Met hen onderzoekt het centrum kansrijke innovaties, deelt het kennis en kunde en realiseert het duurzame projecten.

http://www.igev.nl/default.aspx