HOME  |  Ondernemer  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  U hebt een drank- en horecawetvergunning nodig als u in een horecagelegenheid alcohol schenkt aan uw klanten. Dat wil zeggen: als u alcohol verkoopt die mensen direct bij u opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen.

  Cafetaria’s en supermarkten hoeven geen vergunning te hebben om zwak- alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn te verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse. Dit houdt in dat er dus geen drank bij de cafetaria genuttigd mag worden.

  Er zijn twee varianten van de drank- en horecawetvergunning:

  • een drank- en horecawetvergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is. Voorbeelden: cafés, restaurants en andere commerciële horecazaken.
  • een drank- en horecawetvergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar een bijkomstige activiteit. Dit noemen we ook wel ‘paracommerciële’ horecabedrijven. Dat zijn meestal stichtingen of verenigingen. Voorbeelden: buurthuizen en kantines van (sport)verenigingen.

   Let op: de drank- en horecawetvergunning is een landelijke vergunning en staat nooit op zichzelf. Met de drank- en horecawetvergunning regelt u alléén de toestemming om alcohol te mogen schenken.

   Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen (zie verder onder formulieren).

   Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen (zie verder onder formulieren).

 • Hoe werkt het?

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
  • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag.
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig.
  • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.
    

   Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

  • Er mag alleen zwak-alcoholhoudende drank (o.a. bier / wijn / sherry / port) worden geschonken tijdens speciale openingstijden. (zie Algemene Plaatselijke Verordening, afd. 8a)
  • twee leidinggevenden moeten beschikken over een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Zij hebben geen aanwezigheidsplicht wanneer er drank wordt geschonken.
  • de bardienst mag worden gedraaid door barvrijwilligers die de instructie ‘verantwoord alcohol schenken’ hebben gevolgd.
  • er moeten huisregels worden opgehangen
  • er moet een bestuursreglement zijn vastgesteld (in verband met sociale hygiëne).

  Bibob

  De wet Bibob (Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) is bedoeld om te voorkomen dat horecabedrijven gebruikt gaan worden als dekmantel voor criminele activiteiten. Daarom geldt voor alle nieuwe horeca-ondernemingen dat een Bibob-vragenlijst moet worden ingevuld.

  Als uit het Bibob onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zullen wij de gevraagde vergunning niet afgeven

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de drank- en horecavergunning schriftelijk aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd. Naast genoemde formulieren (zie onder Formulieren) moeten ook alle bijlagen ingeleverd worden. 

  Voor een nieuwe horecaonderneming geldt dat ook de onder Bibob genoemde formulieren moeten worden ingevuld, voorzien van alle gevraagde bijlagen.

  Ook verzoeken wij u dan om een afspraak te maken om de aanvraag in te dienen via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 • Wat moet ik meenemen?

 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor commercieel horecabedrijf/ slijtersbedrijf

  € 155,80

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een horecabedrijf dat zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

  € 172,85

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van de Drank- en Horecawet vergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging inrichting)

  € 134,65

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gewijzigde vergunning overeenkomstig artikel 30a van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende(n))

  € 34,15

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet

  € 39,20

 • Formulieren

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 • Zie ook