Evenement, vergunning

 • Wat is het?

  Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting. Dit hoeft niet persé te betekenen dat activiteiten openbaar zijn, dus voor iedereen toegankelijk.

  Een besloten feest kan, afhankelijk van het effect op de openbare orde ook een evenement zijn. Bijvoorbeeld omdat het feest plaatsvindt in de openbare ruimte, vanwege muziekoptredens in een gebouw waar dit normaal gesproken niet gebeurt of vanwege een groot aantal genodigden en de vele auto's die geparkeerd gaan worden.

 • Hoe werkt het?

  Een vergunning kunt u aanvragen door het formulier in te vullen. Het formulier moet u minstens 8 weken van tevoren in dienen. Het indienen kan per mail naar gemeente@nunspeet.nl

  Let op: bij het te laat indienen van een aanvraag loopt u het risico dat het evenement wordt geweigerd. De gemeente moet een zorgvuldige beoordeling en afweging maken. Bij een te late indiening is dit vaak niet mogelijk.

  Weet u niet zeker of het evenement dat u wilt organiseren, vergunning- of meldingsplicht is, doe dan de vergunningcheck. Mogelijk kan uw evenement volstaan met een melding. Klik hier voor meer informatie over de evenementenmelding

  Vragen?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over uw aanvraag voor een vergunning? Belt u dan met het Klantcontactcentrum: tel. (0341) 25 99 11.

 • Wat moet ik doen?

  Indieningsvereisten

  • Aanvraagformulier;
  • Calamiteitenplan;
  • Situatietekening evenementenlocatie;
  • Situatie tekening indeling tent ingeval er meer dan 50 mensen in de tent kunnen;
  • Route met aanduiding verkeersmaatregelen (borden/verkeersregelaars) indien er sprake is van een route die wordt afgelegd
 • Wat kost het?

  In geval van minder dan 1000 verwachte bezoekers /  deelnemers: € 25,35

  In geval van 1000 verwachte bezoekers/ deelnemers of meer: € 154,30

 • Formulieren

  Aanvragen

  Met onderstaand formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen:

  Aanvraagformulier evenementenvergunning (pdf)

  Bijkomende vergunningen/ontheffingen

  Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning, nog bijkomende vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Denk hierbij aan:

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantencontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.