Reclame plaatsen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

  Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame past niet in de omgeving.
  • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
  • De reclame stoort weggebruikers.
  • De reclame brengt schade toe aan de weg.
  • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.

  Is de reclame-uiting aangebracht op een constructie (uithangbord, lichtbak etc.) dan is veelal ook een omgevingsvedgunning voor het bouwen of verbouwen noodzakelijk. Dit moet u gelijktijdig aanvragen.

  Dit kan via www.omgevingsloket.nl

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via het Omgevingsloket online (link) een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bestaat de reclame-aanduiding uit een constructie, controleer dan ook of voor het onderdeel bouwen of verbouwen (overige bouwwerken) een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als Particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig.

  Heeft u geen computer of internet, neem ook dan contact op met de gemeente.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  - Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.

  - u krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.

  - is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Ook geeft de gemeente aan hoeveel tijd u hebt om de gegevens alsnog te verstrekken. Vult u de ontbrekende gegevens/documenten binnen de gegeven tijd digitaal of per post aan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

  - de gemeente publiceert alle vergunningaanvragen binnen twee weken na ontvangst in Nunspeet huis aan Huis en op de website.

  - Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u hierover vanzelf bericht.

  Reguliere procedure

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Geen vergunning, maar wel regels

  Blijkt uit de vergunningcheck dat geen omgevingsvergunning is vereist, dan nog moet u rekening houden met rechten van derden, zoals buren en regels voor (verkeers)veiligheid.

  Ook kan het zijn dat u ook toestemming nodig heeft van andere personen, dit hangt af van uw woonsituatie. Zo kan toestemming van een verhuurder of vereniging van Eigenaren nodig zijn.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij het aanvraagformulier een verklaring met de volgende gegevens:

  • De situering van de reclame-uiting (op een kaart).
  • De afmetingen van het object.
  • Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.
 • Wat kost het?

  Ongeacht de uitkomst zijn voor het behandelen van de aanvraag om vergunning leges verschuldigd. De tarieven kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Heeft de gemeente u verzocht de aanvraag aan te vullen, dan is de genoemde termijn zoveel langer als u nodig heeft de gevraagde gegevens aan te vullen.

 • Zie ook

  https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken?init=true&clear-case=true

  https://www.omgevingsloket.nl/Zakelijk/zakelijk/home/checken?init=true&clear-case=true