Standplaats, aanvraag

 • Wat is het?

  Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Zij doet dit onder andere door het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

  De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven in de volgende gevallen:

  • In het belang van de openbare orde.
  • Om overlast te voorkomen of beperken.
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
  • De verkeersveiligheid.
  • De doelen van een bestemmingsplan.

  Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

  Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u aanbiedt
  • op welke plaats u de standplaats wilt
  • een situatietekening van de gewenste standplaats
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

  De gemeente heeft een aanvraagformulier beschikbaar voor het aanvragen van een standplaatsvergunning.

 • Wat moet ik meenemen?

  U hebt altijd een geldig identiteitsbewijs nodig. Geef verder bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Op welke plaats u de standplaats wilt.
  • Een situatietekening van de gewenste standplaats.
  • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruikenMet welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.
  • Of er speciale voorzieningen nodig zijn, zoals dranghekken of verkeersborden.
 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

  inschrijving op de wachtlijst zoals bedoeld in de Marktverordening

  €   30,40

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats, geldig voor:

  ten hoogste zes dagen, per dag

  €     5,20

  met een minimum van

  €   13,30

  langer dan zes dagen, maar ten hoogste één maand

  €   40,90

  één jaar of korter, maar langer dan één maand

  € 403,50

    

  Daarnaast zijn er bijkomende kosten die afhankelijk zijn van de locatie, omvang en duur van de in te nemen standplaats. Indien u gebruikt maakt van een gemeentelijke stroomkast wordt dit in rekening gebracht.

 • Formulieren