HOME  |  Ondernemer  |  Uitgifte De Kolk

Uitgifte De Kolk

Uitgifte De Kolk

De gemeente Nunspeet is gestart met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk. De rondweg is inmiddels in gebruik genomen en alle kavels zijn (nagenoeg) bouwrijp. Een aantal kavels zijn in optie uitgegeven, maar er zijn ook nog een aantal kavels beschikbaar.

Nog beschikbare kavels

Op dit moment zijn er nog een aantal kavels beschikbaar van ca. 1.000 tot 4.000 m². Hieronder vindt u de nodige informatie, zoals verkaveling, prijzen, bestemmingsplanregels en de uitgiftevoorwaarden. Zowel op de verkaveling als op de prijslijst kunt u zien welke kavels gereserveerd zijn en welke kavels nog beschikbaar zijn. Voor de nog beschikbare kavels hanteert de gemeente het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met grondzaken via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Inschrijven

Inschrijfformulier - digitaal (Digid)

Inschrijfformulier - pdf

De volgende bijlagen zijn verplicht en dienen samen met het inschrijfformulier te worden ingeleverd.

 1. Kopie geldig legitimatiebewijs bedrijfseigenaar
 2. Financiële verklaring
 3. Uittreksel Kamer van Koophandel

  Dit formulier en de bijlagen kunt u:

  - inleveren bij de receptie op het gemeentehuis in Nunspeet, dit kan elke dag tot 16.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur;

  - per post sturen naar: Gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet,

  - scannen en e-mailen naar: gemeente@nunspeet.nl

  - via www.nunspeet.nl met uw DigiD invullen.

Informatie 

informatiefolder

De verkaveling van De Kolk

Prijslijst

Bestemmingsplan De Kolk

Beeldkwaliteitplan

Uitgifte

Uitgiftevoorwaarden

Menukaart duurzaamheid

Staat van bedrijfsactiviteiten

Stappenplan bedrijfskavel De Kolk 'van optie tot overdracht'