Aanpak Harderwijkerweg (in en bij Hulshorst)

Buiten de bebouwde kom

Een aantal omwonenden van de Harderwijkerweg, gedeelte tussen de komgrens Hulshorst en gemeentegrens met Harderwijk, heeft in het verleden meldingen gedaan over gevaarlijk rijgedrag. Het ging dan om hoge snelheden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Ook zijn er gevaarlijke situaties door overstekend wild. Na meerdere overleggen is er een schetsontwerp gemaakt. Een aantal punten, waaronder de locatie van middengeleiders, worden nog nader bekeken.

De volgende elementen zijn verwerkt in het schetsontwerp:

 1. Er komt een inhaalverbod in de bocht.
 2. Op drie plekken zijn middengeleiders aangebracht. Fietsers kunnen zo makkelijker oversteken.
 3. Er zijn op een aantal plaatsen blokhagen ingetekend om zo de weg visueel/optisch te versmallen.
 4. In het ontwerp staan twee 'poorten' die het gebied markeren waar herten de weg kunnen oversteken. Daarnaast komen op andere gedeelten van de weg schildjes met reflectoren om de dieren af te schrikken.

De start van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2020.

Presentatietekening ontwerp Harderwijkerweg (buiten bebouwde kom) (pdf, 4.73 MB)

Binnen de bebouwde kom

Het gedeelte van de Harderwijkerweg in Hulshorst binnen de bebouwde kom was toe aan groot onderhoud. Op een aantal plekken van de rijbaan waren de randen van het wegvak verzakt en hadde weg onderhoud nodig.
De rijbaan en het fietspad aan de noordzijde van de Harderwijkerweg werden vernieuwd. Er werd ook deels een infiltratieriool aangelegd zodat het regenwater afgevoerd kan worden.

Updates

6 december 2019
Afronding werkzaamheden Harderwijkerweg
De Harderwijkerweg is weer opengesteld voor het doorgaande verkeer. Vandaag is de omleidingsroute opgeheven en zijn de rijplaten van de bypass verwijderd.
De komende week vinden nog bestratingswerkzaamheden plaats aan de achterzijde van de bushaltes en fietspaden. Dit zal enige overlast veroorzaken. 

4 december 2019
Voortgang werkzaamheden Harderwijkerweg
Donderdag 5 december starten wij met het aanbrengen van de deklaag op het noordelijk fietspad  en op een gedeelte van het zuidelijk fietspad (aansluitingen op Klarenweg, Braambosch, Akkerweg en Brandsweg). Dit zal enige overlast veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Het verkeer wordt ter plekke begeleid door verkeersregelaars. De Zandhuisweg blijft open voor bestemmingsverkeer. Voor doorgaand verkeer blijft de omleidingsroute in tact.
Verder vinden er nog diverse werkzaamheden plaats in het gehele werkvak.

28 november 2019
Voortgang werkzaamheden Harderwijkerweg
Vrijdag starten we met het aanbrengen van de deklaag op de rijbaan. Dit zal enige overlast veroorzaken. Het streven is om vrijdagavond de weg weer open te stellen voor bestemmingsverkeer. Volgende week wordt er nog aan de weg gewerkt en deze werkzaamheden veroorzaken overlast. Hiervoor vragen wij uw begrip. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

Voor doorgaand verkeer blijft de omleidingsroute in tact.

Vanwege de weersomstandigheden vanochtend wordt de deklaag op het fietspad nog niet aangebracht. Binnenkort meer hierover.

26 november 2019
Voortgang werkzaamheden Harderwijkerweg
De asfalteringswerkzaamheden van de laatste fase zijn in uitvoering. Woensdag en donderdag vinden op verschillende locaties asfalteringswerkzaamheden plaats. Deze worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het fietsverkeer wordt ter plekke tijdelijk omgeleid door verkeersregelaars. Het is niet te voorkomen dat enige overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vanwege de verschillende uit te voeren werkzaamheden in een kort tijdsbestek zullen wij u zo spoedig mogelijk weer informeren over de voortgang van het werk. De planning is om vrijdag de asfalteringswerkzaamheden af te ronden, zodat de rijbaan vrijdagavond weer open kan. Uiteraard is dit afhankelijk van de weersomstandigheden.

22 november 2019
Voortgang werkzaamheden Harderwijkerweg
Het laatste gedeelte van het infiltratieriool is inmiddels aangelegd. Het verdichten en egaliseren van de puinbaan is momenteel bezig. Zaterdag wordt er ook gewerkt zodat vanaf dinsdag 26 november kan worden gestart met de asfalteringswerkzaamheden.

18 november 2019
Asfalteringswerkzaamheden aansluiting Varelseweg en Braambosch

Dinsdag 19 november vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats bij de aansluitingen van de Braambosch en Varelseweg op de Harderwijkerweg. Dit betekent dat de Braambosch en de Varelseweg enige tijd zijn afgesloten.
Het bestemmingsverkeer wordt door verkeersregelaars begeleid door de Killenbeekweg. Hier worden extra verkeersregelaars ingezet en zijn passeerstroken aangelegd. De bewoners van plan Weversweg kunnen gebruikmaken van de tijdelijke rijplatenbaan tussen de Doornenkamp en Boezeroen.
Wij benadrukken dat de bedrijven voor bestemmingsverkeer bereikbaar zijn.

15 november 2019
Aansluiting Varelseweg
Vanwege het realiseren van de aansluiting van de Varelseweg met de Harderwijkerweg vinden er maandag 18 november voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden starten na de ochtendspits (09.00 uur). De verwachting is dat deze werkzaamheden ruim voor de avondspits (16.00 uur) zijn afgerond. Dit doen wij om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Het bestemmingsverkeer wordt door verkeersregelaars begeleid over de Killenbeekweg. Hier worden extra verkeersregelaars ingezet en zijn er passeerstroken aangelegd.
We benadrukken dat de bedrijven voor bestemmingsverkeer bereikbaar zijn.

14 november 2019
Onder de Bos

De toenemende overlast voor de manege waardoor de veiligheid voor ruiter en paard in het gedrang komt en de verkeersveiligheid voor weggebruikers op Onder de Bos (smalle weg, weinig uitwijkmogelijkheden), heeft ons doen besluiten om de volgende maatregel toe te passen. Op Onder de Bos wordt tussen de Brandsweg en Zandhuisweg eenrichtingsverkeer ingesteld met uitzondering van fietsers. Dit betekent dat het verboden is om vanaf de Zandhuisweg richting de Brandsweg te rijden. Deze maatregel is noodzakelijk om de overlast zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid te kunnen waarborgen.

12 november 2019
Fase 4

De asfaltwerkzaamheden van fase 3 zijn voor dit moment afgerond. Vandaag zijn meerdere lagen asfalt aangebracht. Woensdag 13 november 2019 starten wij met de laatste fase. Dit betekent het volgende:

 • De manege en V.V. Hulshorst zijn vanuit Nunspeet bereikbaar via een rijplatenbaan over het terrein van de manege
 • Het bestemmingsverkeer van en naar Hulshorst volgt de omleidingsroute via de noordzijde van Hulshorst
 • De aansluiting naar de Akkerweg is afgesloten
 • Snacky Wok is bereikbaar vanaf de Bredeweg via een rijplatenbaan

Om het bestemmingsverkeer zo goed mogelijk te begeleiden, worden extra verkeersregelaars ingezet. Wij vragen u om op de omleidingsroute uw snelheid te matigen en rekening te houden met (schoolgaand) fietsverkeer. Op sluipverkeer wordt gecontroleerd. Wij benadrukken dat de bedrijven in Hulshorst bereikbaar zijn via de omleidingsroute voor het bestemmingsverkeer.

Aansluiting Braambosch-Harderwijkerweg
Voor de realisatie van de aansluiting van de Braambosch op de Harderwijkerweg vinden er vanaf woensdag 13 november voorbereidende werkzaamheden plaats. Vervolgens worden op dinsdag 19 november de eerste lagen asfalt aangebracht. De aansluiting van de Braambosch op de Harderwijkerweg is in die periode afgesloten.

De bewoners van plan Weversweg kunnen gebruikmaken van de tijdelijke doorsteek tussen de Doornenkamp-Boezeroen. De Zandhuisweg en Klarenweg blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Fietspaden achter bushaltes
Woensdag 13 november vinden voorbereidende werkzaamheden plaats aan de fietspaden achter de bushaltes ter hoogte van de Varelseweg. Dinsdag 19 november worden de eerste lagen asfalt aangebracht. Het fietsverkeer wordt ter plekke begeleid door verkeersregelaars.

8 november 2019
Het eerste gedeelte van het infiltratieriool is aangelegd. We zijn nu bezig met de andere voorbereidende werkzaamheden. Zaterdag wordt ook gewerkt zodat dinsdag 12 november de asfalteringswerkzaamheden van fase 3 kunnen worden uitgevoerd.

1 november 2019
De asfalteringswerkzaamheden in fase 1 en 2 zijn voor nu afgerond. De afgelopen dagen zijn meerdere lagen asfalt aangebracht.. In fase 1 en 2  vinden nog werkzaamheden plaats, maar de Klarenweg, Braambosch en de Zandhuisweg zijn open en bereikbaar voor bestemmingsverkeer uit de richting van Harderwijk. Vanuit Nunspeet is Hulshorst bereikbaar voor bestemmingsverkeer via de omleidingsroute. We benadrukken dat de bedrijven in Hulshorst bereikbaar blijven via de omleidingsroute voor het bestemmingsverkeer. Vandaag zijn we gestart met fase 3.

29 oktober 2019
Woensdag 30 oktober en donderdag 31 oktober vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats in fase 1/2. Er worden meerdere lagen asfalt aangebracht. Vrijdag 1 november wordt gestart met de werkzaamheden in fase 3. De direct aanwonenden zijn hierover ingelicht.

25 oktober 2019
Gelet op de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de omleidingsroute via de Varelseweg en de Bredeweg neemt de gemeente Nunspeet aanvullende maatregelen om de situatie verkeersluwer te maken. Eén van de maatregelen is dat het éénrichtingsverkeer Varelseweg-Killenbeekweg maandag 28 oktober wordt omgedraaid.
Dit betekent:

 • Het bestemmingsverkeer vanuit Nunspeet volgt de route Bredeweg-Randmeerweg-Varelseweg-Killenbeekweg
 • Het bestemmingsverkeer vanuit Harderwijk volgt de route Varelseweg-Randmeerweg-Bredeweg
 • De route van het landbouwverkeer is gelijk aan de route van het bestemmingsverkeer
 • De lijnbusroute blijft ongewijzigd

Voor deze maatregelen worden extra verkeersregelaars ingezet en wordt er gecontroleerd op sluipverkeer.
Wij vragen u om uw snelheid te matigen en rekening te houden met het fietsverkeer. Wij benadrukken dat de bedrijven in Hulshorst te bereiken zijn via de omleiding.
Door bovenstaande maatregelen verwachten wij de hoeveelheid sluipverkeer op deze route te verminderen. Mocht u nog vragen hebben hierover dan kunt u contact opnemen met nummer 06 14 32 42 76. Bewoners van de Varelseweg hebben gisteren een brief (pdf, 111.92 KB) ontvangen over de omkering éénrichtingsverkeer.

Verder worden er op maandag 28 oktober onderhoudswerkzaamheden verricht aan de bermen van de Varelseweg. Dit kan tijdelijk enige overlast veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip.

23 Oktober 2019
Op het Molenpad zijn deze week rijplaten aangebracht en er is éénrichtingsverkeer ingesteld. De maatregel van het instellen van éénrichtingsverkeer wordt ingetrokken per 24 oktober, omdat het te veel beperkingen oplevert voor het bestemmingsverkeer. Aan beide zijden van het Molenpad wordt aanvullende bebording geplaatst waarmee aandacht wordt gevraagd voor het matigen van de snelheid en rekening te houden met het fietsverkeer.

15 Oktober 2019
Op 15 oktober is een extra brief van de gemeente huis aan huis verspreid. Heeft u deze onverhoopt niet ontvangen? Lees ‘m dan hier (pdf, 119.96 KB)

Fasering

De werkzaamheden waren gestart op 7 oktober. Begin december 2019 zijn ze afgerond. De werkzaamheden waren opgeknipt in verschillende fases:

 • Fase 1 + 2: Vanaf de Varelseweg tot helft kruising Braambosch inclusief noordelijk fietspad en vanaf de helft kruising Braambosch tot inrit Potbrummel inclusief noordelijk fietspad
 • Fase 3: Vanaf inrit Potbrummel tot helft kruising Akkerweg inclusief noordelijk fietspad
 • Fase 4a: Vanaf helft kruising Akkerweg tot en met eerste inrit Snackywok inclusief noordelijk fietspad
 • Fase 4b: Vanaf eerste inrit Snackywok tot en met de kruising Bredeweg inclusief noordelijk fietspad

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de A28. Bestemmingsverkeer kan Hulshorst wel bereiken via de omleidingsroute. Landbouw- en vrachtverkeer worden omgeleid via de noordzijde van Hulshorst, waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld om de overlast te verminderen. Direct aanwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden direct vóór het perceel niet met de auto hun woning of bedrijf bereiken. Er worden tijdelijke parkeerplaatsen ingericht waar bewoners en bezoekers op dat moment kunnen parkeren. Lopend en fietsend kunnen percelen wel bereikt worden. Ook hulpdiensten kunnen in geval van nood via het fietspad passeren. Houd hier rekening mee.

Bedrijven/verenigingen

Via de omleidingsroute staat aangegeven hoe de bedrijven en verenigingen bereikbaar zijn. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het zijn dat het laatste stukje per voet moet worden afgelegd, maar ze zijn bereikbaar. Bedrijven kunnen contact opnemen met de uitvoerder (via 06 14 32 42 76) als er leveranciers komen, zodat leveringen alsnog kunnen plaatsvinden.

Busroute

Aan de busroute door Keolis verandert niets. U kunt bij de haltes opstappen. Mogelijk wordt de locatie van de halte tijdelijk iets opgeschoven.

Sluipverkeer ontmoedigen

We proberen sluipverkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen, maar we kunnen het niet voorkomen. Er worden verkeersregelaars ingezet en we doen aan iedereen de oproep om de veiligheid voorop te stellen en rekening te houden met fietsers en kinderen. Rijd niet door de berm als het niet nodig is.

Direct aanwonenden aanvullende informatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen direct aanwonenden van aannemingsmaatschappij Van Gelder een brief waarin is aangegeven wanneer wij de werkzaamheden direct vóór de inrit uitvoeren.

Meer informatie

Definitieve ontwerp

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur