Aanpak Harderwijkerweg (in en bij Hulshorst)

Binnen de bebouwde kom

Het gedeelte van de Harderwijkerweg in Hulshorst binnen de bebouwde kom is toe aan groot onderhoud. Op een aantal plekken van de rijbaan zijn de randen van het wegvak verzakt en heeft de weg onderhoud nodig.

De rijbaan en het fietspad aan de noordzijde van de Harderwijkerweg worden vernieuwd. Er wordt ook deel een infiltratieriool aangelegd zodat het regenwater afgevoerd kan worden.

Inloopavond 17 oktober

Op donderdagavond 17 oktober organiseert de gemeente Nunspeet tussen 19.30 en 21.00 uur een extra inloopavond in Dorpshuis de Wieken waar de tekeningen van de omleidingsroute en de faseringen zijn in te zien. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De omleidingsroute en faseringstekening zijn hier in te zien:

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de A28. Bestemmingsverkeer kan Hulshorst wel bereiken via de omleidingsroute. Landbouw- en vrachtverkeer worden omgeleid via de noordzijde van Hulshorst, waarbij eenrichtingsverkeer wordt ingesteld om de overlast te verminderen. Direct aanwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden direct vóór het perceel niet met de auto hun woning of bedrijf bereiken. Er worden tijdelijke parkeerplaatsen ingericht waar bewoners en bezoekers op dat moment kunnen parkeren. Lopend en fietsend kunnen percelen wel bereikt worden. Ook hulpdiensten kunnen in geval van nood via het fietspad passeren. Houd hier rekening mee.

Bedrijven/verenigingen

Via de omleidingsroute staat aangegeven hoe de bedrijven en verenigingen bereikbaar zijn. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het zijn dat het laatste stukje per voet moet worden afgelegd, maar ze zijn bereikbaar. Bedrijven kunnen contact opnemen met de uitvoerder (via 06 14 32 42 76) als er leveranciers komen, zodat leveringen alsnog kunnen plaatsvinden.

Busroute

Aan de busroute door Keolis verandert niets. U kunt bij de haltes opstappen. Mogelijk wordt de locatie van de halte tijdelijk iets opgeschoven.

Sluipverkeer ontmoedigen

We proberen sluipverkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen, maar we kunnen het niet voorkomen. Er worden verkeersregelaars ingezet en we doen aan iedereen de oproep om de veiligheid voorop te stellen en rekening te houden met fietsers en kinderen. Rijd niet door de berm als het niet nodig is.

Direct aanwonenden aanvullende informatie

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen direct aanwonenden van aannemingsmaatschappij Van Gelder een brief waarin is aangegeven wanneer wij de werkzaamheden direct vóór de inrit uitvoeren.

WhatsApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeert aannemersbedrijf Van Gelder u over de voortgang en waar u rekening mee dient te houden. Dit gebeurt snel en laagdrempelig via WhatsApp.

Via de volgende instructie kunt u zich aanmelden:

  1. Voeg een nieuw contact toe, dit kan per telefoon (iPhone, Samsung) verschillen
  2. Geef het contact een voor u logische naam (bijvoorbeeld: Voornaam: Herinrichting, Achternaam: Harderwijkerweg)
  3. Voeg het telefoonnummer 06 14 32 42 76 toe aan dit nieuwe contact en sla het op
  4. Stuur uw straatnaam en huisnummer naar dit contact via WhatsApp
  5. U ontvangt van ons een bevestiging en daarmee bent u aangemeld

Meer informatie

Definitieve ontwerp

Buiten de bebouwde kom

Een aantal omwonenden van de Harderwijkerweg, gedeelte tussen de komgrens Hulshorst en gemeentegrens met Harderwijk, heeft in het verleden meldingen gedaan over gevaarlijk rijgedrag. Het ging dan om hoge snelheden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Ook zijn er gevaarlijke situaties door overstekend wild. Na meerdere overleggen is er een schetsontwerp gemaakt. Een aantal punten, waaronder de locatie van middengeleiders, worden nog nader bekeken.

De volgende elementen zijn verwerkt in het schetsontwerp:

  1. Er komt een inhaalverbod in de bocht.
  2. Op drie plekken zijn middengeleiders aangebracht. Fietsers kunnen zo makkelijker oversteken.
  3. Er zijn op een aantal plaatsen blokhagen ingetekend om zo de weg visueel/optisch te versmallen.
  4. In het ontwerp staan twee 'poorten' die het gebied markeren waar herten de weg kunnen oversteken. Daarnaast komen op andere gedeelten van de weg schildjes met reflectoren om de dieren af te schrikken.

De start van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2020.

Presentatietekening ontwerp Harderwijkerweg (buiten bebouwde kom) (pdf, 4.73 MB)

Contact