Economie regionaal

Als gemeente Nunspeet hebben we binnen de samenwerking van Noord-Veluwse gemeenten de beleidstaak economie regionaal. Wat we willen gaan doen, staat in jaarplan 2020 economie regionaal.

Wat u moet weten

Het jaarplan is opgesteld vanuit het bestaande beleid (bijvoorbeeld de collegeprogramma's) en is er afstemming met de andere regionale beleidsterreinen binnen de samenwerking van gemeenten op de Noord-Veluwe. In het jaarplan zijn de activiteiten opgenomen die wij vanuit onze regionale taak op willen pakken.

Belangrijk onderdeel in 2020 is de uitwerking van de investeringsagenda bedrijventerreinen. Het maken van een regionale investeringsagenda is opgenomen in het ook door de provincie vastgesteld Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe 2019 (RPW). Net als bij het RPW zijn voor de uitwerking van de investeringsagenda twee subregio’s (Noord en West) onderscheiden. In principe hebben gemeenten met een bovenlokaal bedrijventerrein voor de subregio’s een initiërende en coördinerende taak.

Het jaarplan is gericht op zaken die lokaal worden uitgevoerd/effect hebben. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de uitwerking en lokale vertaling van een onderwerp. Voor Nunspeet is er de focus op meer hbo/wo stagiaires. Ook afstemming en samenwerking is onderdeel van de regionale beleidstaak. Het gaat om partijen binnen de regio (ondernemers, onderwijs ook samenwerkend binnen Economic Board Noord-Veluwe). Verder is de samenwerking met de aangrenzende regio’s/gemeenten en provincie. In de samenwerking met de provincie (Gelderland en Overijssel) zal in 2020 veel tijd worden besteed aan input voor een nieuw rapport Kracht van OOST. Belangrijk is aan de voorkant duidelijk aan te geven op welke vragen je als regio antwoord wilt hebben. Afstemming gebeurt in een overleg van de Economic boards Oost-Nederland.

Jaarplan 2020 (pdf, 361.95 KB)

Contact