HOME  |  Over Nunspeet  |  Monumenten en duurzaamheid

Monumenten en duurzaamheid

Op 22 november 2018 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor monumenteneigenaren over het onderwerp ‘monumenten en duurzaamheid’. Monumenten zijn vrijwel altijd unieke panden met bijzondere details en bouwkundige kenmerken uit voorbije perioden. Als monumentale waarden behouden moeten blijven, is het ingewikkeld om een monument te verduurzamen. Diverse gebruikelijke oplossingen die bij niet-monumenten toegepast kunnen worden (zoals spouwmuurisolatie en standaard dubbel glas) zijn vaak niet mogelijk bij monumenten. Het gaat altijd om maatwerk, waarbij ook heel goed gekeken moet worden hoe het pand bouwkundig in elkaar zit.

Verkeerde maatregelen kunnen soms ernstige schade toebrengen, waardoor een project uiteindelijk (veel) meer geld kan kosten dan dat het geld oplevert door energiebesparing. Een voorbeeld is als er zogeheten koudebruggen ontstaan tussen delen van de bouwconstructie. Op zo’n koudebrug kan condensatie ontstaan. Als het om een houten onderdeel gaat, zoals een vloerbalk, is schimmelvorming het gevolg waardoor de balk op die plek op den duur kan wegrotten. Dat kan sneller gaan dan u denkt. Goed inzicht in de bouwconstructie en de werking ervan is daarom erg belangrijk.

Maar waar moet u beginnen? Als u plannen hebt voor verduurzaming, is het altijd aan te raden om deskundig advies in te winnen. Er zijn diverse adviesbureaus die zich gespecialiseerd hebben in monumenten. De gemeente kan u daarbij op weg helpen. Daarom is het advies om als eerste stap bij de gemeente te gaan overleggen over uw wensen en plannen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de technisch medewerker monumenten van de gemeente: (0341) 25 99 11.

Er is veel over duurzaamheid en monumenten te vinden op het internet. Als u zich wat meer wilt oriënteren over het onderwerp, kunt u met onderstaande links alvast een start maken. De gemeente Nunspeet heeft met www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl een algemene website over duurzaamheid in brede zin. Daar vindt u onder meer informatie over de gemeentelijke duurzaamheidslening, die ook voor monumenten geldt.

Algemene informatie over monumenten en duurzaamheid:

Website

Link

Organisatie

monumenten.nl

https://www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/duurzame-en-energiebesparende-maatregelen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF)

monumentenregie.nl

https://www.monumentenregie.nl/thema/duurzaamheid

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

cultureelerfgoed.nl

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/duurzame-monumentenzorg

Rijksdienst voor cultureel erfgoed

stichtingerm.nl

https://www.stichtingerm.nl/doc/ERM%20WAAIER%20DUURZAAMHEID%20herziene%20versie.pdf

Stichting erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg

Subsidies voor duurzaamheid:

gelderland.nl

https://www.gelderland.nl/Erfgoed,-functioneel-gebruik

Provincie Gelderland

energiesubsidiewijzer.nl

https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Milieu Centraal

Leningen voor duurzaamheid:

restauratiefonds.nl

https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/monument-verduurzamen

Nationaal Restauratiefonds

rvo.nl

https://www.rvo.nl/isde

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

energiebespaarlening.nl

https://www.energiebespaarlening.nl/

SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)

nunspeetleeftnatuurlijk.nl

https://www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/duurzaamheidslening

Gemeente Nunspeet (duurzaamheidslening)

Energiecoöperatie       

nunspeetenergie.nl

http://www.nunspeetenergie.nl/

Nunspeet Energie