HOME  |  Over Nunspeet  |  Monumenten

Monumenten

In de gemeente Nunspeet zijn 79 panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De meeste panden zijn in 1993 op deze lijst geplaatst, waarbij de volgende criteria een rol speelden:
- de leeftijd van het object (minimaal 50 jaar);
- het streekeigen karakter;
- een meerwaarde vanwege de architectuur, de sociale en/of culturele historie en de ligging.

Daarnaast kent de gemeente 29 panden die op de rijkslijst voor de monumenten zijn geplaatst. Hierbij speelden ook de bovengenoemde criteria een rol, maar zijn de panden bovendien van nationaal belang.

Eigenaren van panden die zijn aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument kunnen een beroep doen op monumentensubsidiemogelijkheden van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Wel moet vaak voor verbouwing of uitbreiding van het pand naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning worden verleend, waarbij beoordeeld wordt of door de verbouwing of uitbreiding het monumentale karakter van het pand geen geweld wordt aangedaan.

Monumentenkaart