Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Molenbeek

Molenbeek is een in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk aan de noordoostkant van Nunspeet. Molenbeek ligt landelijk en tegelijkertijd centraal.

De 30 gemeentelijke kavels in fase 3 zijn verkocht onder voorbehoud. Inschrijven voor de 30 gemeentelijke kavels in fase 3 in Molenbeek is niet meer mogelijk. De eerste omgevingsvergunningen voor het bouwen van een woning op deze gemeentelijke kavels zijn onherroepelijk en ook al notarieel geleverd. Dit betekent dat er op de in eigendom overgedragen kavels gestart kan worden met de bouw!

Overige informatie

Overige woningen fase 3

Ontwikkelaar Vof Molenbeek heeft inmiddels veertig woningen/kavels verkocht en is gestart met de bouw. De tien vrije sector huurwoningen worden door Vano Vastgoed gerealiseerd. Kijk voor meer informatie over deze partijen op molenbeeknunspeet.nl.

Beekhuizen-Hoekerd

Molenbeek fase 3 is deels gelegen rondom een groothandel in bouwmaterialen, met daaraan ondergeschikte detailhandel, genaamd Beekhuizen-Hoekerd (Elburgerweg 53a). In verband met eerdere plannen om het bedrijf uit de woonwijk te verplaatsen en het terrein onderdeel te laten uitmaken van de woonwijk, heeft de locatie eerder de bestemming 'Wonen - Uit te werken' gekregen. De verplaatsing van het bedrijf is uiteindelijk niet doorgegaan. Er is een bestemmingsplan in procedure gebracht dat het bedrijf weer een passende bestemming geeft. Ook wordt in dat bestemmingsplan een kantoorgebouw mogelijk gemaakt, tussen voornoemd bedrijf en de rotonde op de Elburgerweg. Het bestemmingsplan is te raadplegen via Ruimtelijkeplannen.nl.

Contact