Molenbeek

Molenbeek is een in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk aan de noordoostkant van Nunspeet. Molenbeek ligt landelijk en tegelijkertijd centraal. In deze wijk woon je op de grens van rust en levendigheid. En dat merk je. Geniet van het bos, de heide en zandverstuivingen op de Veluwe of waai uit in het open weidegebied bij de randmeren.

Wat moet u weten

Groen, groener, groenst! Nunspeet wordt omgeven door natuur. En in die mooie natuur kun jij straks wonen. Molenbeek is een landelijke nieuwbouwwijk met een dorps karakter. De wijk ligt in een oud cultuurlandschap aan de noordoostkant van Nunspeet. Molenbeek is het gebied tussen de bestaande woonwijken De Brake en De Bunte.

In de straten van Molenbeek heerst een dorpse sfeer. De nieuwbouwwoningen krijgen een eigen gezicht, staan in rustige hofjes en worden gesierd door natuurlijke materialen.

De complete woonwijk Molenbeek bestaat straks uit bijna 500 woningen, bestaande uit koop- en huurwoningen en vrije kavels.
Fase 1 is nagenoeg uitgegeven. Hier zijn alle koop- en huurwoningen inmiddels gebouwd en zijn de vrije kavels nagenoeg uitgegeven.
In fase 2 is er ruimte voor circa 175 woningen. De uitgifte van de gemeentelijke kavels is inmiddels gestart. De overige aanbieders zijn gestart met de verkoop van de koopwoningen. De eerste woningen zijn inmiddels gebouwd en bewoond.
Fase 3 moet nog worden uitgewerkt. In deze fase is ruimte voor circa 80 woningen.

Fasering

Update

24 juni 2020

Fase 1 is bijna gereed en er is gestart met het gefaseerd woonrijp maken van deze fase. Sommige delen zijn inmiddels klaar en deze fase krijgt steeds meer zijn definitieve vorm.

Fase 2 is bouwrijp en de eerste huurwoningen zijn al gebouwd en worden inmiddels ook bewoond. De twee Verenigingen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in fase 2 zijn met de bouw gestart en de woningen zijn inmiddels opgeleverd. De uitgifte van de gemeentelijke kavels waarop door de kopers zelf een vrijstaande of een twee-onder-een-kapwoning ontworpen en gebouwd kan worden, is grotendeels afgerond en inmiddels zijn de meeste kopers ook gestart met de bouw van hun woning. Ook zijn er in fase 2 gronden verkocht aan projectontwikkelaars. Zij zijn ook begonnen met de bouw van de woningen van fase 2a. Fase 2b komt van de zomer gedeeltelijk in de verkoop. Via de sites molenbeeknunspeet.nl en kavelsinnunspeet.nl kunt u meer informatie vinden over de laatste stand van zaken, de beschikbaarheid en bij wie u terecht kunt voor informatie over de koopwoningen, huurwoningen en kavels.

Fase 3 moet nog worden uitgewerkt. In deze fase is ruimte voor circa 70 woningen.

Inrichtingsplannen fase 2 Molenbeek

Hieronder kunt u de inrichtingstekeningen van het openbare gebied van fase 2 van woonwijk Molenbeek inzien. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend, omdat deze nog aangepast kunnen worden als blijkt dat de situatie daar om vraagt.

Tekening 1 fase 2 (pdf, 7.51 MB)

Tekening 2 fase 2 (pdf, 9.45 MB)

Tekening 3 fase 2 (pdf, 5.42 MB)

Tekening 4 fase 2 (pdf, 9.31 MB)

Tekening 5 fase 2 (pdf, 4.68 MB)

Verkoop

Verkoop gemeentelijke kavels

Wilt u uw eigen droomhuis realiseren, dan kunt u op kavelsinnunspeet.nl de nog te koop zijnde gemeentelijke kavels bekijken. Bent u benieuwd naar de bouwmogelijkheden op de kavel, dan kunt u op de website het bijbehorende kavelpaspoort vinden. Hierin staan de mogelijkheden per kavel omschreven. Indien u belangstelling heeft voor één van deze kavels dan dient u dit per mail aan te geven. U kunt dit mailen naar info@kavelsinnunspeet.nl.
Wilt u aanvullende informatie, belt u dan met Brenda Vierhout of Hanneke van Zalk van team ROV, teloon: (0341) 25 99 11.

Verkoop woningen, niet zijnde gemeentelijke kavels

Voor de verkoop of verhuur van woningen, niet zijnde gemeentelijke kavels, leest u meer op Molenbeeknunspeet.nl.

Contact