Molenbeek

Molenbeek is een in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk aan de noordoostkant van Nunspeet. Molenbeek ligt landelijk en tegelijkertijd centraal.

Vooraankondiging: CPO-woningen in plannen Molenbeek

Een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn van hun eigen nieuwbouwproject. Vaak zorgt deze manier van woningbouwontwikkeling voor lagere ontwikkelkosten én biedt het ruimte voor individuele woonwensen.

Op het perceel achter het appartementengebouw met supermarkt dat in aanbouw is, is ruimte voor een zogenoemde kwadrantwoning; een woning die bestaat uit vier zelfstandige wooneenheden. Ook deze woning kan volgens het principe CPO-project gerealiseerd worden ondanks dat het niet onder het standaard CPO-beleid van de gemeente valt (minimaal zes CPO-woningen). Voordat een omgevingsvergunning afgegeven kan worden voor deze kwadrantwoning moet nog een planologische procedure worden doorlopen. Dit vindt plaats via een zogenaamd 'uitwerkingsplan'. Nadat dit uitwerkingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en vervolgens de kwadrantwoning worden ontwikkeld.

Geïnteresseerd?

De gemeente Nunspeet vraagt belangstellenden zich nu al te oriënteren of en met wie zij een mogelijke CPO-groep willen vormen. Het gaat nu dus nog niet om het aanmelden bij de gemeente als CPO-groep. Naar verwachting is dit voor de kwadrantwoning het eerste kwartaal 2023 mogelijk. Wanneer en op welke manier dit kan, maakt de gemeente bekend op de gemeentepagina's in de plaatselijke Huis aan Huis krant.

Meer informatie over CPO en de voorwaarden die de gemeente hieraan verbindt, vindt u op de pagina samen bouwen. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw A. Herskamp via (0341) 25 99 11.

Overige informatie

Inmiddels zijn alle woningen van de ontwikkelaar verkocht. Het grootste deel van de woningen is in aanbouw en de eerste woningen worden zelfs al bewoond.

 

Contact