Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Participatiebeleid

Denk mee over ons nieuwe participatiebeleid

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over (bouw)activiteiten, projecten en beleid. Tot 16 maart kon u een enquête invullen waarin u gevraagd werd naar de manier waarop u mee wilt doen en denken.

De enquête is door 80 inwoners ingevuld. Hiermee hebben we inzicht gekregen in een aantal belangrijke onderwerpen als het gaat om participatie.
Dit nemen we mee in het maken van het beleid en de werkprocessen van de gemeente. Graag delen we de belangrijkste resultaten met u.

Verslag van de enquêteresultaten (pdf, 4.14 MB)

Heeft u na het lezen van dit verslag nog vragen of inhoudelijke opmerkingen? Dan kunt u een reactie sturen per mail naar gemeente@nunspeet.nl

Contact