Participatiebeleid

Denk mee over ons nieuwe participatiebeleid

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over (bouw)activiteiten, projecten en beleid. Daarvoor is het van belang om te weten op welke manier u als  inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisaties betrokken wil worden. Hieronder vindt u een enquête waarin u gevraagd wordt naar de manier waarop u mee wilt doen en denken. Het is de bedoeling dat het participatiebeleid in het derde kwartaal van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De enquête is van 16 februari tot en met 16 maart in te vullen of als geprinte versie af te halen bij de receptie van het gemeentehuis (ingevulde enquêtes kunnen hier ook weer worden ingeleverd). De ingevulde gegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld.

Contact