Fasering werkzaamheden verlagen rotonde Plesmanlaan en aanpassen riolering Veluwetransferium

Momenteel zijn we druk bezig met de aanleg van de ovonde. Deze werkzaamheden liggen op schema en duren naar verwachting tot en met maart 2024.

Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de volgende fase; het verlagen van de rotonde Plesmanlaan en het aanpassen van de riolering op het Veluwetransferium. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken en bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. Op deze pagina leest u wanneer waar (rood gebied) er gewerkt wordt en hoe lang het naar verwachting duurt.

Accordion item is ingeklapt

Er wordt gestart met het vervangen van de riolering in de bocht van de Plesmanlaan (t.h.v. huisnummer 10). Vanwege de diepte van het riool en de benodigde werk- en ontgravingsruimte, wordt de hele weg afgesloten. Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen, worden de werkzaamheden ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Dit betekent dat er in de nacht van 16 november en het weekend van 18 t/m 20 november geen groot verkeer (vrachtwagens) over de Plesmanlaan kunnen rijden. Voor het overige verkeer (zoals auto’s, taxibussen, fietsers en voetgangers) wordt er een tijdelijke bypass aangelegd zodat de Plesmanlaan met achterliggende woningen en bedrijven bereikbaar zijn en blijven. Na deze week is de Plesmanlaan weer helemaal open en bereikbaar voor al het verkeer.

Situatietekening fase 1

Accordion item is ingeklapt

Vervolgens wordt er gewerkt aan de riolering in een aansluitend gedeelte van de Plesmanlaan. Ook hier wordt de riolering vervangen en aangesloten op de nieuwe riolering, aangelegd in fase 1. Het verkeer gaat tijdens deze fase via een (tijdelijke) doorsteek voor het Stationshuisje langs.

Situatietekening fase 2

Accordion item is ingeklapt

Nadat de riolering in de Plesmanlaan is vervangen, wordt er gewerkt aan de riolering op het Veluwetransferium. De nieuwe riolering wordt aangebracht en de bestaande wordt later verwijderd (fase 8). Tijdens deze werkzaamheden zijn een aantal parkeerplaatsen niet beschikbaar. Het Veluwetransferium blijft open en bereikbaar.

Situatietekening fase 3

Accordion item is ingeklapt

In deze fase wordt er op twee locaties gewerkt om de riolering aan te passen: aan de westzijde van de Elspeterweg en nabij het fietspad tussen spoorwegovergang en fietstunnel Plesmanlaan. De bestaande riolering wordt verwijderd en er wordt nieuwe riolering aangebracht. In deze fase worden de fietsers en voetgangers omgeleid omdat er onder het fietspad gewerkt wordt. De rioleringswerkzaamheden naast de Elspeterweg worden buiten het verkeer uitgevoerd. Dit betekent dat de weg niet is afgesloten en er geen omleidingen zijn. Aanliggende percelen blijven bereikbaar.

Situatietekening fase 4

Accordion item is ingeklapt

Het nieuwe jaar wordt gestart met het aanpassen van de rotonde Plesmanlaan. Het oostelijke gedeelte van de rotonde wordt verlaagd zodat er in de nieuwe situatie goed aangesloten kan worden op de rijbaan die uit de tunnel komt. Onder de rotonde wordt nieuwe riolering aangelegd.

De rotonde is deels afgesloten. Doorgaand verkeer tussen centrum en A28 maakt gebruik van de westelijke helft van de rotonde. Bestemmingsverkeer naar het Veluwetransferium en de Plesmanlaan rijdt over een tijdelijke doorsteek voor het Stationshuisje langs.

Situatietekening fase 5

Accordion item is ingeklapt

Vanaf deze fase is de rotonde Plesmanlaan afgesloten voor al het verkeer. Deze afsluiting duurt tot en met 23 februari 2024. Doorgaand verkeer over de Elspeterweg tussen het centrum en de A28 is in deze periode niet mogelijk. Het verkeer wordt door middel van omleidingsroutes omgeleid. Het Veluwetransferium en de Plesmanlaan zijn via het noorden/de spoorwegovergang bereikbaar, via een tijdelijk doorsteek voor het Stationhuisje langs.

In deze fase wordt het resterende deel van de riolering onder de rotonde aangelegd en het westelijke deel van de rotonde verlaagd. De gehele rotonde ligt daarna op de juiste hoogte voor de aansluiting op de rijbaan uit de tunnel. Naast de verlaging en rioolaanpassing, wordt er aan de zuidzijde van de rotonde ook een fietsoversteek aangebracht zodat fietsers en voetgangers daarna veilig de Elspeterweg kunnen oversteken.

Situatietekening fase 6a

Accordion item is ingeklapt

Aansluitend aan het verlagen van de rijbaan, wordt de Elspeterweg tussen de rotonde en spoorwegovergang verwijderd. De rotonde is in deze fase alleen bereikbaar via het zuiden/A28. Dit betekent dat doorgaand gemotoriseerd verkeer (zoals vrachtwagens, auto’s etc.) van A28 naar het centrum en vice versa niet mogelijk is. Voor fietsers en voetgangers is het wel bereikbaar. Het Veluwetransferium en Plesmanlaan blijven ook bereikbaar vanuit zuidelijke richting.

In deze fase gaan zowel aannemer BAM als aannemer Van Hattum en Blankevoort aan de slag. De BAM verwijdert de rijbaan Elspeterweg en Van Hattum en Blankevoort brengt een damwand en tijdelijke bypass aan. Deze tijdelijke bypass zorgt ervoor dat Nunspeet bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden voor de tunnel.

Nadat de tijdelijke bypass is aangelegd, vervalt één van de twee rijstroken richting de A28. Dit betekent dat er twee rijstroken over het spoor zijn in plaats van de huidige drie. Het fiets- en voetpad blijven ongewijzigd. De tijdelijke bypass blijft in gebruik tot het moment dat de tunnel wordt opengesteld voor het wegverkeer.

Situatietekening fase 6b

Accordion item is ingeklapt

Aansluitend aan het verwijderen van de Elspeterweg en aanleg van de bypass, wordt door aannemer BAM de riolering t.h.v. het Stationshuisje vervangen. Aannemer Van Hattum en Blankevoort rond de werkzaamheden af aan de damwanden en tijdelijke bypass. De rotonde is daarom nog steeds deels afgesloten en voor gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via het zuiden/A28. Dit betekent dat doorgaand gemotoriseerd verkeer (zoals vrachtwagens, auto’s etc.) van A28 naar het centrum en vice versa niet mogelijk is. Het Veluwetransferium en de Plesmanlaan zijn bereikbaar via de nieuwe, aangepaste rotonde Plesmanlaan. Naar verwachting is de tijdelijke bypass eind februari klaar en wordt de Elspeterweg weer opengesteld voor al het verkeer.

Situatietekening fase 7

Accordion item is ingeklapt

In de laatste fase  wordt het laatste gedeelte van de riolering verwijderd in de ‘oude’ Plesmanlaan. Deze riolering kon niet eerder verwijderd worden omdat het verkeer in fase 2 over deze rijbaan geleid werd. De rijbaan wordt geheel verwijderd omdat het in de nieuwe situatie komt te vervallen. Na deze fase is dit gebied weer helemaal open en bereikbaar voor al het verkeer.

Situatietekening fase 8

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact