Visie Landgoed Hulshorst

Landgoed Hulshorst is een geliefd natuur- en recreatiegebied in de gemeente Nunspeet. De geschiedenis gaat terug tot in de middeleeuwen. Sinds 1954 is het terrein eigendom van de gemeente. De gemeente gaat een landgoedvisie en beheerplan voor het landgoed opstellen.

De bedoeling is om daarmee in de toekomst te zorgen voor de cultuurhistorische waarden, de ecologische betekenis, een aangenaam gebruik en een duurzaam beheer. Ook moet de visie antwoord geven op vragen over het beheer van de oude bossen en de lanen. Tegelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om het bijzondere park te verfraaien.

Visie

Visie landgoed Hulshorst is vastgesteld door het college en positief ontvangen door de raadscommissie Ruimte en Wonen. Er is opdracht gegeven voor het opstellen van een beheerplan Landgoed Hulshorst voor de komende 10 jaar. Dit plan komt in de loop van 2022 tot stand. De vastgestelde visie zal op deze pagina worden gepubliceerd voor reactie. Wel kunt u nog de conceptvisie landgoed Hulshorst (pdf, 10.15 MB) inlezen.

Naast de conceptvisie is een prachtig document “Tuinhistorische waardenstelling landgoed Hulshorst (pdf, 17.13 MB)” tot stand gekomen waarin de ontstaansgeschiedenis van het landgoed wordt weergegeven met allerlei interessante informatie.

Contact