Visie Landgoed Hulshorst

Denk mee over een landgoedvisie voor Landgoed Hulshorst

Landgoed Hulshorst is een geliefd natuur- en recreatiegebied in de gemeente Nunspeet. De geschiedenis gaat terug tot in de middeleeuwen. Sinds 1954 is het terrein eigendom van de gemeente. De gemeente gaat een landgoedvisie en beheerplan voor het landgoed opstellen.

De bedoeling is om daarmee in de toekomst te zorgen voor de cultuurhistorische waarden, de ecologische betekenis, een aangenaam gebruik en een duurzaam beheer. Ook moet de visie antwoord geven op vragen over het beheer van de oude bossen en de lanen. Tegelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om het bijzondere park te verfraaien.

Denk mee

Hartelijk dank voor het invullen van het enquêteformulier waarin u heeft aangegeven wat u van het landgoed Hulshorst vindt. Uw antwoorden zijn verwerkt in de conceptvisie landgoed Hulshorst (pdf, 10.15 MB). Momenteel wordt uw reactie verwerkt en opnieuw aangeboden aan het college voor vaststelling  van de visie waarop het ter peiling wordt aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen.

Naast de conceptvisie is een prachtig document “Tuinhistorische waardenstelling landgoed Hulshorst (pdf, 17.13 MB)” tot stand gekomen waarin de ontstaansgeschiedenis van het landgoed wordt weergegeven met allerlei interessante informatie.

Contact