Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Werkzaamheden Hulstweg

Het asfalt en de parkeervakken in de Hulstweg in Nunspeet zijn aan onderhoud en vervanging toe. Het gaat om het gedeelte tussen de Oosterlaan en Bloemhofweg. Op deze pagina kunt u het schetsontwerp bekijken en een reactie geven.

De aanleiding voor deze renovatie is onder andere de opdruk van het trottoir door boomwortels en de onderhoudsstaat van de asfaltverharding.

Afgelopen periode hebben we twee verschillende concept schetsontwerpen gemaakt. Er is gekeken naar diverse aspecten van de openbare ruimte, zoals wegonderhoud, inritten, groenvakken, bomen, parkeren, afvalinzameling en eventuele wateroverlast.

Planning

Afhankelijk van de uit te voeren maatregelen ziet de planning er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Inleveren reactieformulieren - uiterlijk 26 maart 2021
  • Input verwerken concept schetsontwerpen - april/mei 2021    
  • Informeren belanghebbenden uitkomsten - mei/juni 2021
  • Eventuele kapwerkzaamheden  -  juli/augustus 2021
  • Uitvoering renovatie Hulstweg - november 2021/april 2022
  • Herplant bomen en groenvakken - najaar 2022

 

Contact