Burgerfonds vitale kernen

Het burgerfonds is ingesteld voor lokale burgerinitiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en kernen.

Wat u moet weten

De aanvraag voor het burgerfonds kunt u doen als het initiatief:

  • Een maatschappelijk belang heeft en een stimulerend effect heeft voor de leefbaarheid en de sociale samenhang
  • Een gezonde leefstijl bevordert
  • Het bestaande verenigingsleven erbij betrekt
  • Aanvullen of vernieuwend is op een huidig activiteitenaanbod of vernieuwend zijn
  • Wordt gecofinancierd door inwoners en/of bedrijven

Het initiatief moet aan twee van deze vijf criteria voldoen.

Aanvragen

  • U stuurt het formulier burgerfonds vitale kernen (pdf, 1.51 MB) met de benodigde bijlagen ingevuld en ondertekend op per post naar de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet
  • Vervolgens beoordeelt de gemeente met een beoordelingscommissie aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de voorwaarden
  • Het college van burgemeester en wethouders besluit over de aanvraag; overstijgt de aanvraag
    € 5.000,- dan wordt de aanvraag aan de raadscommissie voorgelegd

Contact