Subsidie afkoppelen regenwater

​U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen óf het zakt weg in de bodem.

Wat u moet weten

Iedere eigenaar of huurder van een woning in de gemeente die huidig verhard oppervlak afkoppelt van de riolering, komt in aanmerking voor de subsidie. Hierbij is het van belang dat het water niet via een andere weg in het riool terecht komt of van de eigen grond wegstroomt, maar dat het water op eigen terrein blijft.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Per m² dakoppervlak wat afgekoppeld wordt, ontvangt u € 5,- . Hierbij gaat het om het oppervlak in bovenaanzicht. Bijvoorbeeld een gebouw van 6 bij 8 meter heeft een oppervlak van 48 m2 (ongeacht of het een schuin of plat dak is) en hiervoor ontvangt u dus € 240,- subsidie.

Bij het verwijderen van bestrating in de tuin, kijken we per situatie wat het effectieve oppervlak is wat afgekoppeld wordt. Dit zal vaak minder zijn dan het oppervlak aan bestrating wat weg gehaald wordt. Neem in dit geval voor u de subsidieaanvraag doet contact op met de gemeente. Wij kunnen u vertellen welke gegevens we nodig hebben om de juiste subsidiebedragen te kunnen berekenen.

Wat moet ik doen om de subsidie te krijgen?

  • U vult het aanvraagformulier subsidie afkoppelen regenwater (pdf, 96.29 KB) volledig in (of u vult het digitale formulier in)
  • U maakt een aantal foto’s van de bestaande situatie waarop de huidige aansluitingen op de riolering duidelijk te zien zijn
  • Minimaal 3 weken voor het begin van uw werkzaamheden stuurt u het formulier en bijbehorende bijlagen ingevuld en ondertekend op per post naar Burgemeester en wethouders van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet
  • Neemt u voor het invullen van het aanvraagformulier de deelverordening door

Let op: als er voor de werkzaamheden een vergunning nodig is, moet u deze ook op tijd aanvragen. U krijgt geen subsidie voor maatregelen die al gedaan zijn.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Herman van Ommen via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact