Subsidie sportaccommodaties

Sportverenigingen die hun sportaccommodaties willen vernieuwen of uitbreiden, kunnen een aanvraag voor een eenmalige subsidie indienen

Aanvragen

  • Stuur uw ondertekende formulier sportaccommodaties (pdf, 65.91 KB) met de benodigde bijlagen naar de gemeente Nunspeet
  • Uw aanvraag moet minstens 6 weken voor uw activiteit begint, bij de gemeente binnen zijn
  • Binnen 8 weken krijgt u een brief met de beslissing
  • Uiterlijk 3 maanden na de activiteit stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot vaststellen van de subsidie
  • Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld
  • U krijgt een brief met de beslissing

Nodig

  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Meer informatie

Lees meer over de eenmalige subsidie sportaccommodatie in de deelverordening Sport.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur