HOME  |  Items  |  Organist/muzikant gezocht voor begeleiding weeksluiting Ittmannshof

Organist/muzikant gezocht voor begeleiding weeksluiting Ittmannshof

Elke zaterdag is er in de Ittmannshof een weeksluiting voor de bewoners. Zij bezoeken deze vaak in plaats van een kerkdienst, mede dankzij de hulp van vrijwilligers. Het maakt het voor hen mogelijk uiting te geven aan hun geloof, iets waar zij erg blij mee zijn. Het mooiste is het, als de weeksluiting ondersteund wordt met (orgel)muziek. Hiervoor is de Ittmannshof op zoek naar een vrijwillige organist of muzikant. De organist/muzikant wordt op zaterdagavond om 18.30 uur in de Ittmannshof verwacht. De weeksluiting begint om 18.45 uur en duurt maximaal een uur. In de week voorafgaand aan de dienst, ontvangt hij of zij een opgave van de liederen die tijdens de dienst zullen worden gezongen.

Gezocht wordt iemand die zich betrokken voelt bij de oudere mens, en invoelend kan omgaan met de protestants christelijke identiteit van de bewoners en de organisatie. Ook reacties van mensen die het beter uitkomt om in plaats van wekelijks twee- of vierwekelijks een muzikale bijdrage te leveren, zijn van harte welkom! Bij Marguerita Fidder/Hanny Haverkamp van Zorggroep Noordwest Veluwe (tel. 088-0563000 of marguerita.fidder@znwv.nl / hanny.haverkamp@znwv.nl ) kunnen ge├»nteresseerden terecht voor informatie of aanmeldingen.