Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Inwoners die geen of lager inkomen hebben door de coronacrisis en hierdoor niet meer de particuliere vaste woonlasten kunnen betalen kunnen gebruik maken van de tegemoetkoming TONK. Het maakt voor deze tegemoetkoming niet uit of u een eigen woning of een huurwoning heeft. De TONK-regeling is verlengd en versoepeld van 1 juli tot en met 30 september 2021. 

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de particuliere woonlasten als u vanwege de coronacrisis een inkomensterugval hebt gehad en hierdoor uw particuliere woonlasten niet meer kunt betalen. Het gaat dan om de kosten van huur, hypotheek of elektriciteit, gas en water. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet) en is een onbelaste gift.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK als u voldoet aan deze voorwaarden:

•    U heeft als gevolg van de coronamaatregelen een inkomensterugval waardoor u uw particuliere vaste lasten niet meer kunt voldoen (u heeft onvoldoende draagkracht)
•    U kunt geen gebruik maken van een voorliggende voorziening (u maakt bijvoorbeeld nog geen gebruik van een WW-uitkering terwijl u daar wel recht op heeft)
•    U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent gelijkgesteld aan een Nederlander
•    U bent woonachtig in de gemeente Nunspeet
•    Heeft u een partner? Dan gelden bovenstaande voorwaarden voor u beiden

Heeft u een eigen woning? Dan hoeft u zich niet eerst bij uw hypotheekverstrekker te melden voor uitstel van betalingsverplichtingen.
Maakt u gebruik van een Tozo-uitkering, de NOW-regeling of de TVL? Dan kunt u aanvullend de tegemoetkoming TONK ontvangen. Het vermogen van u (en uw eventuele partner) blijven buiten beschouwing bij de TONK-regeling.

TONK van 1 juli tot en met 30 september 2021

Op 21 juni 2021 heeft het college besloten de voorwaarden voor de tegemoetkoming TONK te verlengen en te versoepelen over de periode 1 juli tot en met 30 september 2021. 
De tegemoetkoming TONK in deze periode is maximaal € 1.000,-- per maand. U kunt deze tegemoetkoming met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021 (tot maximaal 30 september 2021). 

De tegemoetkoming TONK over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021 kan niet meer worden aangevraagd.
 

Wat als mijn situatie verandert tijdens de periode dat ik de tegemoetkoming TONK ontvang?

Wijzigt uw situatie en uw draagkracht? Dan moet u dit aan de gemeente doorgeven, omdat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming TONK. Dit heet de inlichtingenplicht. Doet u dit niet? Dan is dit fraude en moeten wij het bedrag van u terugvorderen en u een boete opleggen.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming TONK aan?

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om het recht op de tegemoetkoming TONK te beoordelen. Zorg er daarom voor dat u de volgende documenten (digitaal) bij de hand heeft voor u start met de aanvraag:

 • Kopie (voor- en achterkant) van uw paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • Privé-bankafschrift met tenaamstelling (voor uitbetaling)
 • Bewijsstukken van uw inkomen (bijvoorbeeld een salarisstrook, uitkeringsspecificatie, bankafschrift met ontvangsten alimentatie, etc.)
 • Betalingsbewijs kosten gas, water en elektriciteit (bijvoorbeeld bankafschrift)
 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting
 • Indien u een woning huurt: bewijs van de kosten van huur (bijvoorbeeld de meest recente brief van uw verhuurder over de huurkosten of bankafschrift)
 • Indien u een koopwoning heeft:
  • Bewijsstuk van de maandelijkse hypotheeklasten (bv. bankafschrift).

Indien u een partner heeft:

 • Kopie (voor- en achterkant) van het paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van uw partner
 • Ingevulde en ondertekende verklaring partner (pdf, 53.21 KB). Met het ondertekenen van deze verklaring is uw partner mede-aanvrager van uw aanvraag TONK
 • Bewijsstukken van het inkomen van uw partner (bijvoorbeeld een salarisstrook, uitkeringsspecificatie, bankafschrift met ontvangsten alimentatie, etc.)
 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting van uw partner

Vragen?

Heeft u verder nog vragen over de TONK-regeling? Dan kunt u per e-mail contact opnemen via tonk@nunspeet.nl.

Contact