Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de particuliere woonlasten als u vanwege de coronacrisis een inkomensterugval hebt gehad en hierdoor uw particuliere woonlasten niet meer kunt betalen. Het gaat dan om de kosten van huur, hypotheek of elektriciteit, gas en water. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming TONK als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft als gevolg van de coronamaatregelen een inkomensterugval waardoor u uw particuliere vaste lasten niet meer kunt voldoen (u heeft onvoldoende draagkracht)
 • U kunt geen gebruik maken van een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een WW-uitkering waarmee u uw vaste lasten kunt betalen)
 • U kunt geen gebruik maken van een voorliggende voorziening (u maakt bijvoorbeeld nog geen gebruik van een WW-uitkering terwijl u daar wel recht op heeft)
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent gelijkgesteld aan een Nederlander
 • U bent woonachtig in de gemeente Nunspeet
 • Heeft u een partner? Dan gelden bovenstaande voorwaarden voor u beiden

Maakt u gebruik van een Tozo-uitkering, de NOW-regeling of de TVL? Dan kunt u aanvullend de tegemoetkoming TONK ontvangen. Het vermogen van u (en uw eventuele partner) blijven buiten beschouwing bij de TONK-regeling.

Let op: heeft u een eigen woning en betaalt u hypotheekrente? Dan heeft u recht op een maandelijkse teruggave van de hypotheekrenteaftrek. U kunt hiervoor mogelijk een voorlopige aanslag krijgen van de Belastingdienst. Maakt u nog geen gebruik van de voorlopige teruggave? Vraag deze dan aan via belastingdienst.nl.

Hoe hoog is de tegemoetkoming TONK?

De hoogte van de tegemoetkoming TONK is afhankelijk van uw situatie en draagkracht, maar is maximaal € 500,- per maand.

Bent u een startende ondernemer en heeft u uw bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 februari 2021, dan geldt er een iets hoger maximum per maand.

Voor welke periode kan ik de tegemoetkoming TONK aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming TONK over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 aanvragen. De tegemoetkoming duurt dus maximaal 6 maanden. Korter kan ook, langer niet.

Dient u uw aanvraag in maart 2021 in? Dan kunt u de tegemoetkoming TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. Voorbeeld: u dient uw aanvraag in op 15 maart 2021. Dan kunt u TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 (tot en met 30 juni 2021).

Dient u uw aanvraag in april, mei of juni 2021 in? Dan kunt u de tegemoetkoming TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de eerste maand waarin u de aanvraag indient. Voorbeeld: u dient uw aanvraag in op 15 april 2021. Dan kunt u TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 april 2021 (tot en met 30 juni 2021).

Wat als mijn situatie verandert tijdens de periode dat ik de tegemoetkoming TONK ontvang?

Wijzigt uw situatie en uw draagkracht? Dan moet u dit aan de gemeente doorgeven, omdat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming TONK. Dit heet de inlichtingenplicht. Doet u dit niet? Dan is dit fraude en moeten wij het bedrag van u terugvorderen en u een boete opleggen.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming TONK aan?

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om het recht op de tegemoetkoming TONK te beoordelen. Zorg er daarom voor dat u de volgende documenten (digitaal) bij de hand heeft voor u start met de aanvraag:

 • Kopie (voor- en achterkant) van uw paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
 • Privé-bankafschrift met tenaamstelling (voor uitbetaling)
 • Bewijsstukken van uw inkomen (bijvoorbeeld een salarisstrook, uitkeringsspecificatie, bankafschrift met ontvangsten alimentatie, etc.)
 • Betalingsbewijs kosten gas, water en elektriciteit (bijvoorbeeld bankafschrift)
 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting
 • Indien u een woning huurt: bewijs van de kosten van huur (bijvoorbeeld de meest recente brief van uw verhuurder over de huurkosten of bankafschrift)
 • Indien u een koopwoning heeft:
  • Bewijsstuk waaruit blijkt dat u bij uw hypotheekverstrekker om uitstel van betalingsverplichtingen heeft gevraagd, maar deze (gedeeltelijk) niet heeft gekregen.
  • Bewijsstuk van de maandelijkse hypotheeklasten (bv. bankafschrift).

Indien u een partner heeft:

 • Kopie (voor- en achterkant) van het paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van uw partner
 • Ingevulde en ondertekende verklaring partner (pdf, 53.21 KB). Met het ondertekenen van deze verklaring is uw partner mede-aanvrager van uw aanvraag TONK
 • Bewijsstukken van het inkomen van uw partner (bijvoorbeeld een salarisstrook, uitkeringsspecificatie, bankafschrift met ontvangsten alimentatie, etc.)
 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting van uw partner

Vragen?

Heeft u verder nog vragen over de TONK-regeling? Dan kunt u per e-mail contact opnemen via tonk@nunspeet.nl.

Contact