Coronamaatregelen rondom de verkiezingen

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, verloopt het verkiezingsproces anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Coronamaatregelen

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden
 • In het stemlokaal wordt een routing aangebracht waardoor komende en vertrekkende kiezers gescheiden blijven
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19
 • Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met 'Nee' kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal
 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen
 • Kiezers die 70 jaar op ouder zijn op de dag van stemming (17 maart 2021) krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht)
 • In 3 stembureaus kunnen kiezers al op maandag (15 maart) en dinsdag (16 maart) stemmen. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30 uur - 21.00 uur
 • In elk stemlokaal is een zgn. corona-coach als extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen
 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen
 • In het stemlokaal krijgt u een rood stempotlood, dat na gebruik weer wordt gereinigd
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden
 • Er worden geen stembureaus ingericht in de Nunspeetse zorginstellingen
 • De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden al in de loop van woensdag 17 maart geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur medegedeeld
 • Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag telt het stembureau (alleen) het aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Contact