Sportpark De Wiltsangh

Sportpark De Wiltsangh gaat op de schop. In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot revitalisering (herinrichting) van het sportpark, inclusief de bouw van een nieuw zwembad, met sport- en turnhal op het sportpark.

Wat moet u weten

Op de huidige locatie van sportpark De Wiltsangh zijn vijf sportverenigingen vertegenwoordigd en deze vormen daarmee het ‘sportieve hart’ van de kern Nunspeet. Het complex, de wegen en de verlichting zijn verouderd. Meerdere knelpunten in het gebruik en toegankelijkheid van het sportpark worden ervaren.

Ook de huidige locatie van sport- en recreatiecentrum De Brake aan de Oosteinderweg is aan vervanging toe. Na een intensief voortraject, waarbij verschillende toekomstscenario’s in beeld zijn gebracht, heeft de gemeenteraad in juni 2016 uiteindelijk besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal. Een jaar later (in juni 2017) heeft de gemeenteraad besloten om Sportpark De Wiltsangh te realiseren.

Er is een inrichtingsplan ontwikkeld voor de revitalisering van het sportpark met aandacht voor de sportvelden, accommodaties van de verenigingen en een vlekkenplan voor parkeren en fietsen.

Updates

Chloorvrij zwemmen

21 april 2020
Chloorvrij zwemmen. Die optie wil het college van burgemeester & wethouders van Nunspeet openhouden voor het doelgroepenbad in het nieuw te bouwen sport- en recreatiecomplex De Wiltsangh.

Om medio augustus 2020 te kunnen starten met de bouw moet hier in de vergunningaanvraag al rekening mee worden gehouden. Het ontwerp en de inrichting van het nieuwe sport- en recreatiecomplex moeten daarvoor duidelijk zijn. Voor het doelgroepenbad gaat men bouwkundig vooralsnog uit van chloorvrij zwemmen.

Samenwerken met de provincie

Om het chloorvrij zwemmen in het doelgroepenbad definitief toe te passen, is samenwerking met de provincie Gelderland noodzakelijk. Concreet is een ontheffing voor de wet Hygiëne en Veiligheid in Bad- en Zweminrichtingen (WHVBZ) nodig. Chloor is in de wet namelijk een verplichte toevoeging aan het zwemwater. Ook vraagt de gemeente cofinanciering van de provincie om chloorvrij zwemmen als primeur te kunnen bewerkstelligen in het nieuw te bouwen zwembad. 

Innovatief

Het nieuwe zwembad op De Wiltsangh behoudt de mogelijkheid om als eerste openbare binnenbad chloorvrij zwemmen aan te bieden. Verantwoordelijk wethouder Mark van de Bunte:

“De mogelijkheid van chloorvrij zwemmen in Nunspeet is een mooi voorbeeld van lokaal innovatief ondernemerschap. Het past in het beeld dat wij als gemeente en als regio sterk zijn in de maakindustrie en de techniek.”

Werkzaamheden op De Wiltsangh

24 december 2019
Volgens planning start in de zomer van 2020 de bouw van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal op De Wiltsangh. Voordat men start met de bouw vinden er werkzaamheden plaats om de locatie van de nieuwbouw bouwrijp te maken. Vanaf 6 januari 2020 start de firma Van Asselt uit Elspeet met deze voorbereidende werkzaamheden.

Het bouwrijp maken omvat het opruimen van het oude kunstgrasveld van de korfbal en het ontmantelen van de parkeerplaats bij de fietscross. Op de beoogde locatie van het nieuwe zwembad met sport- en turnhal wijken begroeiing en bomen. Voor het verwijderen van het groen geldt een herplantingsplicht.

Om de bouwwerkzaamheden veilig en afgeschermd te laten plaatsvinden, wordt tijdelijk een hekwerk geplaatst tussen de speelvelden van het sportpark en de bouwplaats. Het streven is om de locatie bouwrijp te maken voor 1 april 2020. Vervolgens wordt de bouwplaats verder ingericht en gaat in de zomer de schop voor de nieuwbouw in de grond.

Bezoekers van de fietscross kunnen de auto parkeren op de parkeerplaatsen bij de voetbal en tennis/hockey.

Werkzaamheden

Update: 24 december 2019
Voordat men start met de bouw vinden er werkzaamheden plaats om de locatie van de nieuwbouw bouwrijp te maken. Vanaf 6 januari 2020 start de firma Van Asselt uit Elspeet met deze voorbereidende werkzaamheden.
Het bouwrijp maken omvat het opruimen van het oude kunstgrasveld van de korfbal en het ontmantelen van de parkeerplaats bij de fietscross. Op de beoogde locatie van het nieuwe zwembad met een sport- en turnhal wijken begroeiing en bomen. Voor het verwijderen van het groen geldt een herplantingsplicht.

Om de bouwwerkzaamheden veilig en afgeschermd te laten plaatsvinden, wordt tijdelijk een hekwerk geplaatst tussen de speelvelden van het sportpark en de bouwplaats. Het streven is om de locatie bouwrijp te maken voor 1 april 2020. Vervolgens wordt de bouwplaats verder ingericht en gaat in de zomer de schop voor de nieuwbouw in de grond.

Bezoekers van de fietscross kunnen de auto parkeren op de parkeerplaatsen bij de voetbal en tennis/hockey.

Planning

In de zomer van 2020 gaat de eerste schop de grond in. De verwachting is dat eind 2021 de nieuwe accommodatie in gebruik kan worden genomen.

Contact