Verordeningen

De verordeningen van de gemeente zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website overheid.nl.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een verordening die geldt voor iedereen binnen de gemeente.

Bomenverordening

De gemeenteraad van Nunspeet heeft in de vergadering van 28 oktober 2021 de ‘Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2021’ vastgesteld. Deze verordening treedt in werking per 5 november 2021 onder gelijktijdige intrekking van de ‘Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2016’. De bomenverordening is geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe wetgeving, evaluatie en jurisprudentie.

De bomenverordening vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Contact